Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Zařízení sociálních služeb > Zpráva z návštěv (mentálně postižení) – červen 2009

Ochrana osob omezených na svobodě

Zařízení sociálních služeb

ZPRÁVA Z NÁVŠTĚV domovů pro osoby se zdravotním postižením

 Zpráva z návštěv ke stažení (1.2 MB, MS Word dokument)

Dodatek/oprava –  Výkon opatrovnictví (66.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

Přílohy:

 tabulka 1 - Informace o zařízeních (67.1 kB, MS Word dokument)

 tabulka 2 - Informace o počtu lůžek na pokojích (126.5 kB, MS Word dokument)

 tabulka 3 - Informace o klientech 0-26 let (91.1 kB, MS Word dokument)

 tabulka 4 - Právní postavení klientů 0-26 let (70.1 kB, MS Word dokument)

 tabulka 5 - Zdravotní stav klientů 0-26 let (73.2 kB, MS Word dokument)

 tabulka 6 - Informace o personálu (74.8 kB, MS Word dokument)

 tabulka 7 - Plnění povinné školní docházky, zaměstnání u klientů 0-26 let (67.6 kB, MS Word dokument)

Pro období leden až červen 2009 byly veřejným ochráncem práv (dále jen ochránce) vybrány pro provádění systematických návštěv domovy pro osoby se zdravotním (dále také jen DOZP), tedy zařízení sociálních služeb ve smyslu ustanovení § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen ZSS). Návštěvy se uskutečnily ve 25 zařízeních v rámci celé České republiky. Šetření ochránce bylo zaměřeno na domovy, jejichž cílovou skupinou jsou osoby s mentálním, popř. kombinovaným postižením, a to konkrétně na klienty ve věku do 26 let. Kromě otázek společným všem klientům (např. právo na svobodu pohybu, právo na soukromí atd.) byla předmětem zájmu ochránce i realizace práva na vzdělání, spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí a důvody umístění těchto dětí do DOZP.

Samotná zpráva má více než 90 stran a je členěna následovně:

Obsah

I. Obecný úvod

 1. a) zákonný podklad systematických návštěv
 2. b) systematické návštěvy domovů pro osoby se zdravotním postižením
 3. c) osoby s mentálním postižením v naší společnosti a péče o ně
 4. d) domovy pro osoby se zdravotním postižením

II. Obecná zjištění o navštívených domovech

 1. a) informace o zařízeních
 2. b) informace o uživatelích
 3. c) informace o personálu

III. Naplňování práv klientů

 1. a) volný pohyb
 2. b) opatření omezující pohyb osob
 3. c) autonomie vůle
 4. d) soukromí.
 5. e) péče
 6. f) vzdělávání
 7. g) sociální začleňování
 8. h) smlouva o poskytnutí sociální služby
 9. i) finance
 10. j) způsobilost k právním úkonům, opatrovnictví a právní postavení dětí
 11. k) stížnosti

IV. Závěrečná doporučení

V. Závěr

Seznam použité literatury

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv