Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Životní situace

Životní situace

(nejčastější dotazy)

Advokáti a notáři 

Alternativní zpráva pro OSN 

Bezplatná právní poradna pro členy zastupitelstev měst a obcí

Bydlení - zajištění bydlení -  obecní byty

Bytová družstva - Společenství vlastníků bytových jednotek

Daň z příjmu. Základní příručka 

Daňová exekuce

Daňový řád   

Dávky na bydlení

Desatero dobré praxe pro posouzení stavebních úprav měnících vzhled památkově nechráněných staveb

Desatero dobré praxe sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace

Dětský domov (rodiče) 

Diskriminace

Diskriminacija (romsky)

Diskriminace z důvodu etnického původu – česky, romskypro osoby se zrakovým postižením

Diskriminace z důvodu pohlaví (verze pro osoby se zrakovým postižením)

Diskriminace z důvodu věku (verze pro osoby se zrakovým postižením)

Diskriminace z důvodu zdravotního postižení (verze pro osoby se zrakovým postižením)

Diskriminace z důvodu sexuální orientace, transgenderu (verze pro osoby se zrakovým postižením

Dlouhodobé ošetřovné

Domácí násilí

Důchody

Exekuce

Evropský soud pro lidská práva

Finanční arbitr v 10 bodech

FORMULÁŘE:

Hluk

 Jsem v dětském domově nebo výchovném ústavu (593.5 kB, Adobe Acrobat dokument) – leták pro děti

Katastr nemovitostí

Komunální odpad

Komunální odpad - promíjení poplatku

Konkurzní a insolvenční řízení

Mediace

Mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc pro nezaopatřené děti

Místní poplatky - průvodce některými problémy správy místních poplatků

Nájem bytu

 Návraty ze zahraničí - Informační příručka pro osoby vracející se ze zahraničí (973.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

Nenávistné projevy na internetu

Nevyplácení mzdy, platební neschopnost zaměstnavatele a dlužné odstupné

Obce

Občané Evropské unie

Občanské poradny - kontaktní údaje podle krajů

 Očkování klientů pobytových sociálních služeb s omezenou svéprávností (323.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

Odborné sociální poradenství

Oddlužení I

Oddlužení II

Odpadní vody (kanalizační přípojky, žumpy, domovní čistírny odpadních vod)

Odškodnění - Desatero dobré praxe pro posouzení žádostí o odškodnění

Ochrana lidí omezených na svobodě   

Ochrana spotřebitele

Ochrana zvířat    

Ombudsman aneb veřejný ochránce práv: co dělá a co ne?

Opatrovník

Organizace zabývající se cizineckou a uprchlickou problematikou

Otcovství - nejčastější dotazy

Plíseň a jiné stavební závady v bytě

Pobyt na psychiatrii

Policie

Posečkání (splátky) dluhu

Poskytování informací

Pozemkové úřady a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Pracovněprávní vztahy a inspekce práce

Pracovní úrazy a nemoci z povolání: odškodňování

Právní pomoc

Prázdniny bezpečně s ombudsmanem    

Promíjení úroků finančními úřady 

Průkazy OZP a mobilita

Přestupky

Příspěvek na péči

Příspěvek na živobytí

Rodičovský příspěvek

Rodiny dětí s poruchou autistického spektra (PAS)

Romská a proromská sdružení

Rovné zacházení a ochrana před diskriminací (Rovno ľikeriben the sar pes te braňinel angle diskriminacija) – romsky

Rozúčtování nákladů na dodávky tepla a teplé užitkové vody, nákladů na vodné a stočné a další služby spojené s užíváním bytů 

Řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na bydlení

Řízení o dávkách pro osoby se zdravotním postižením

Sdílená ekonomika - Přepravní služby

Sdílená ekonomika - Ubytovací služby 

Skončení pracovního poměru

Slaďování v pracovním poměru

Slaďování ve státní službě

Služební poměr příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociální služby

Soudní ochrana proti rozhodnutí správních orgánů

Soudní poplatky a osvobození od těchto poplatků

Soudy

Sousedské spory

Správní řád

Srážky ze mzdy (a jiných příjmů)

Státní služba

Stavební činnost

Studny, vrty, vodovodní přípojky

Šikana na pracovišti: mobbing, bossing a diskriminace

Šikana na pracovišti: Jak pomoci oběti šikany na pracovišti

Školství

Úprava styku s dětmi

Ústavní soud - jak se na něj obracet

Územní plán

Veřejné cesty

Věznice - ochrana vězněných osob

Vodicí a asistenční psi ( verze pro osoby se zrakovým postižením (84.3 kB, DOCX))

Vyřazení z evidence Úřadu práce

Vyživovací povinnost rodičů k dětem, stanovení výživného

Zápisy romských dětí do ZŠ a MŠ – česky - romsky

Zásady vyřizování stížností na postup poskytovatelů zdravotních služeb

Zařízení pro zajištění cizinců

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění cizinců  

Zdravotnictví - stížnosti ve zdravotnictví

Znalci

Zvláštní oprávnění veřejného ochránce práv 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv