Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Další aktivity > Archiv vzdělávacích akcí

Archiv vzdělávacích akcí

05. 04.
2012

Péče o ohrožené děti a jejich rodiny

Cílem semináře je seznámit se s výsledky systematických návštěv zařízení pro děti, hovořit o podmínkách, v nichž děti žijí, a také o právech dětí a právu na rodinný život.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
13. 12.
2011

Konference v Senátu o působení ochránce ve vztahu k lidským právům a svobodám

Společná konference veřejného ochránce práv a Senátu Parlamentu ČR na téma "Působení ombudsmana k ochraně základních práv a svobod"

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
23. 06.
2011

Konference Nečinnost ve veřejné správě (Kroměříž)

6. letní mezinárodní konference pořádaná společně Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a veřejným ochráncem v Kroměříži se zaměřuje na nečinnost, jako nejčastější pochybení v praxi úřadů.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
02. 11.
2010

Konference Role veřejného ochránce práv v politickém systému ČR

Konference pořádaná společně veřejným ochráncem práv a Katedrou politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomoci za účasti předních právníků, zástupců veřejných institucí, politiků, vysokoškolských pedagogů a publicistů.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
23. 09.
2010

Konference Kontrola ve veřejné správě

Cílem je vymezit ústavní a zákonné limity kontroly ve veřejné správě, představit roli ochránce jako specifického kontrolního orgánu a věnovat se kontrolním mechanismům samostatné i přenesené působnosti územních samosprávných celků.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
16. 03.
2010

Příspěvek na péči

Pracovní seminář s cílem seznámit zástupce odborné veřejnosti s poznatky ochránce, vyhodnotit funkčnost systému a identifikovat nejzávažnější právní i faktické problémy týkající se řízení o příspěvku na péči a jeho využívání.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
11. 02.
2010

Sociální vyloučení a chudoba

Pracovní seminář, jehož účelem je diskutovat o tématu sociálního vyloučení a chudoby. Základními východisky budou poznatky ochránce z konkrétních případů, z výsledků systematických návštěv míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobodě, a rovněž z nové působnosti ochránce v oblasti rovného zacházení.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
07. 12.
2009

Místní poplatky v praxi obcí a měst

Odborná konference veřejného ochránce práv k problematice stanovování, regulace a vymáhání místních poplatků, včetně poplatků a daní tematicky souvisejících. Konference shrne současné nástroje státní správy a samosprávy, které k tomu mohou sloužit, včetně konkrétních případů dobré a špatné praxe.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
26. 11.
2009

Otevřenost veřejné správy

Ve dnech 26. a 27. listopadu 2009 pořádá veřejný ochránce práv mezinárodní konferenci Otevřenost veřejné správy. Jejím sílem je představit a porovnat právní prostředí v oblasti přístupu orgánů státní správy a samosprávy k veřejnosti ve středoevropských zemích. Mezi účastníky budou ombudsmani ze Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, které doplní zástupci z řad akademiků, pracovníků nevládních organizací a dalších odborníků na uvedenou problematiku.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
25. 06.
2009

Správní trestání

Již 5. ročník mezinárodní konference pořádané společně Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a Veřejným ochráncem práv se uskuteční ve dnech 25. – 26. června 2009 v budově Justiční akademie v Kroměříži, tentokrát pod názvem „Správní trestání“. Konference naváže na úspěšné předchozí ročníky věnované (novému) českému správnímu řádu a právní regulaci územní samosprávy.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv