Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Další aktivity > Archiv vzdělávacích akcí > Správní trestání

Správní trestání

25. 06. 2009 – 26. 06. 2009

Pozvánka v PDF ke stažení

Již 5. ročník mezinárodní konference pořádané společně Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a Veřejným ochráncem práv se uskuteční ve dnech 25. – 26. června 2009 v budově Justiční akademie v Kroměříži, tentokrát pod názvem „Správní trestání“. Konference naváže na úspěšné předchozí ročníky věnované (novému) českému správnímu řádu a právní regulaci územní samosprávy.

Smyslem letních mezinárodních konferencí je tradičně především společné přemítání, hlubší výběrové zamyšlení se představitelů české i zahraniční právní vědy, ústavní a správní justice a veřejnosprávní praxe nad předmětnou právní úpravou, vzájemné názorové obohacení se a definování odborných právních stanovisek k otázkám, které se jeví jako zásadní či obzvlášť palčivé, ať již je tomu tak de lege lata či de lege ferenda.

V letošním roce budou účastníci diskutovat o fenoménu správního trestání, a to jak pokud jde o samou jeho podstatu, obecná východiska a limity (teoretické, historické, ústavní a mezinárodní), tak i ve vztahu k jeho zákonné úpravě (de lege lata i de lege ferenda) a uplatnění ve veřejnosprávní praxi.

Účastníci budou hledat odpověď například na následující otázky: Odpovídá právní regulace a veřejnoprávní praxe správního trestání v České republice základním teoretickým postulátům a aktuálním mezinárodněprávním požadavkům? Jaká je úloha správního trestání v moderním demokratickém právním státě a odpovídá této úloze česká právní regulace? Jaký je a býti by měl vztah trestání správního a soudního? Jaké jsou aktuální problémy správně právní odpovědnosti v rovině hmotněprávní i procesněprávní? Je nezbytná (re)kodifikace správního trestání a v jaké podobě?

 Program konference (289.3 kB, MS Word dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv