Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Další aktivity > Archiv vzdělávacích akcí > Příspěvek na péči

Příspěvek na péči

16. 03. 2010

Pozvánka v PDF ke stažení

Pracovní seminář s cílem seznámit zástupce odborné veřejnosti s poznatky ochránce, vyhodnotit funkčnost systému a identifikovat nejzávažnější právní i faktické problémy týkající se řízení o příspěvku na péči a jeho využívání.

Veřejný ochránce práv si Vás dovoluje pozvat ke kulatému stolu na pracovní seminář na téma

Příspěvek na péči

který se koná dne 16. března 2010 v malém konferenčním sále Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

Účelem pracovního semináře je seznámit zástupce odborné veřejnosti s poznatky veřejného ochránce práv k tématu řízení o příspěvku na péči a rozvinout mezioborový dialog.

Cílem semináře je vyhodnotit funkčnost systému a identifikovat nejzávažnější právní i faktické problémy týkající se řízení o příspěvku na péči a jeho využívání.

PROGRAM

8:30 – 9:30   registrace účastníků

9:30 – 9:40  Úvodní slovo

RNDr. Jitka Seitlová, zástupkyně veřejného ochránce práv

9:40 – 10:00   

I. TEMATICKÝ BLOK

Dopady právní úpravy, vyhodnocení současné právní úpravy

1.  Základní poznatky z činnosti veřejného ochránce práv

Mgr. Magdalena Jirsíková, Kancelář veřejného ochránce práv

2.  Přehled poznatků Ministerstva práce a sociálních věcí

PhDr. Radek Suda, Ministerstvo práce a sociálních věcí

3.  Délka řízení a její dopad na sociální situaci žadatelů

MUDr. Jiřina Ramianová, Česká správa sociálního zabezpečení

10:00 – 10:30 

II. TEMATICKÝ BLOK

Funkčnost systému

1.  Posuzování dětí a doba platnosti posudku

MUDr. Dušan Gajdoštík, Česká správa sociálního zabezpečení

2.  Posuzování funkčních dopadů zdravotního postižení

Mgr. Katarína Krajčová, Kancelář veřejného ochránce práv

3.  Specifika posuzování osob s duševní nemocí a osob s mentálním postižením

Mgr. Jitka Šalomounová, Kancelář veřejného ochránce práv

10:30 – 10:45  přestávka na kávu10:45 – 11:45   II. TEMATICKÝ BLOK  – pokračováníPanelová diskuse: Jak hodnotíte nastavená kritéria pro stanovení stupně závislosti (hodnocení úkonů péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti)? Osvědčila v průběhu účinnosti zákona pro všechny skupiny osob závislých na péči?

11:45 – 12:30  

III. TEMATICKÝ BLOK

Úkoly dávkových pracovníků (VOP, zástupci obcí a krajů)

1.  Problematické aspekty sociálního šetření

Marcela Gaždová  – Krajský úřad Královéhradeckého kraje

2.  Meze pravomocí správního orgánu rozhodujícího o příspěvku na péči

Mgr. Jitka Šalomounová, Kancelář veřejného ochránce práv

JUDr. Marie Turková, Nejvyšší správní soud

12:30 – 13:00   oběd

13:00 – 13:30  brífink

13:30 – 15:00  

IV. TEMATICKÝ BLOK

Standardy posudkových lékařů (MPSV, ČSSZ, VOP)

1.  Náležitosti posudku

MUDr. Dušan Gajdoštík, Česká správa sociálního zabezpečení

Mgr. Jiří Hrubý, Kancelář veřejného ochránce práv

2.  Činnost posudkových lékařů – vybrané problémy z podnětů řešených veřejným ochráncem práv

Mgr. Katarína Krajčová, Kancelář veřejného ochránce práv

Otázka pro panelovou diskusi: Jakým způsobem posuzovat podmínku „dlouhodobosti“ v poúrazových případech, kdy není zdravotní stav stabilizován a v rámci rehabilitace může dojít k výraznějšímu zlepšení zdravotního stavu?

15:00-15:30  Shrnutí kulatého stolu, závěr
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv