Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Další aktivity > Archiv vzdělávacích akcí > Konference Kontrola ve veřejné správě

Konference Kontrola ve veřejné správě

23. 09. 2010 – 24. 09. 2010

Pozvánka v PDF ke stažení

Cílem je vymezit ústavní a zákonné limity kontroly ve veřejné správě, představit roli ochránce jako specifického kontrolního orgánu a věnovat se kontrolním mechanismům samostatné i přenesené působnosti územních samosprávných celků.

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský si Vás dovoluje pozvat na konferenci

Kontrola ve veřejné správě

konanou

23.–24. září 2010

v Kanceláři veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno

Základní informace o zaměření a pojetí konference

Účelem pracovní konference je spojení teoretických i praktických pohledů na kontrolní mechanizmy ve veřejné správě. Konference si klade za cíl zejména vymezit ústavní a zákonné limity kontroly ve veřejné správě, bližší představení role ochránce jako specifického kontrolního orgánu a v neposlední řadě se věnovat kontrolním mechanizmům samostatné i přenesené působnosti vykonávané územními samosprávnými celky.

První blok si klade za cíl představit ústavní rámec kontroly ve veřejné správě a roli soudů a státního zastupitelství jako záruk ústavnosti a zákonnosti kontrolních procesů.

Druhý blok naváže vymezením specifické role veřejného ochránce práv v oblasti kontroly výkonu veřejné správy. V jeho rámci budou odborné veřejnosti prezentovány i poněkud méně známé a historicky „mladší“ kompetence veřejného ochránce práv v oblasti dohledu nad zařízeními, v nichž se mohou nacházet osoby omezené na svobodě i působnost ochránce v oblasti rovného zacházení.

Třetí blok bude věnován problematice kontroly výkonu státní správy a samosprávy, a to zejména se zaměřením na výkon samostatné a přenesené působnosti orgány územních samosprávných celků.

Stěžejní příspěvky, které na konferenci zazní, budou následně vydány formou sborníku, přístupného na www.ochrance.cz .

Program

Jednotlivé obsahové bloky programu budou vždy uvedeny moderátorem v rozsahu cca 10 minut, následovat budou referáty vybraných hostů a koreferáty a diskuze.

čtvrtek 23. září 2010

10:00-10:15  Slavnostní zahájení a přivítání účastníků

10:00 – 11:30  I. blok – ÚSTAVNÍ RÁMEC KONTROLY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

 • JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, soudce Ústavního soudu ČR: Právo na spravedlivý proces v procesu kontroly
 • JUDr. et PhDr. Karel Šimka, Ph. D., LL.M., soudce Nejvyššího správního soudu ČR: Oprávnění státu versus svoboda jednotlivce v procesu kontroly
 • JUDr. et Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D., vedoucí analytického odboru Ústavního soudu ČR: Ústavní  limity kontroly územních samosprávných celkůdiskuse

11:30-12:30   Přestávka na oběd 

12:30-14:00  II. blok – VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV JAKO KONTROLNÍ MECHANISMUS SUI GENERIS

 • Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc., Právnická fakulta Univerzity Palackého Olomouc: Veřejný ochránce práv jako součást kontroly veřejné správy
 • Mgr. Kateřina Valachová, Ph. D., Kancelář veřejného ochránce práv: Nástroje veřejného ochránce práv ke kontrole veřejné správy
 • Mgr. Michal Čermák, Kancelář veřejného ochránce práv: Specifika kontrolních mechanizmů v oblasti  rovného zacházení
 • Mgr. Petra Zdražilová, Kancelář veřejného ochránce práv: Specifika kontrolních mechanizmů v oblasti prevence před špatným zacházením diskuse

14:00-14:30  Přestávka na kávu

14:30 – 16:00  III. blok – KONTROLA STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY I

 • JUDr. Josef Vedral, Ph.D., Právnická fakulta UK Praha, Úřad vlády ČR: Teoretická východiska a právní rámec kontroly výkonu státní správy
 • JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., Právnická fakulta MU: Teoretická východiska a právní rámec kontroly výkonu samosprávy
 • Mgr. František Korbel, Ph.D., Legislativní rada vlády: Výkon kontroly de lege ferenda
 • Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra: Možnosti sjednocení právního prostředí procesu kontroly ve veřejné správědiskuse 

pátek 24. září 2010

9:30 – 11:00  III. blok – KONTROLA STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY II

 • Mgr. David Ondráčka, M.A., Transparency International: Kontrola ve veřejné správě: účinný nástroj nebo fíkový list?
 • Zástupce Grémia ředitelů krajských úřadů Asociace krajů ČR: Praktické poznatky krajů z výkonu kontroly
 • Zástupce Svazu měst a obcí ČR: Praktické poznatky obcí a měst z výkonu kontroly
 • Ing. Tomáš Pösl, zástupce ředitelky odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, JUDr. Jan Horník, odbor  dozoru a kontroly Ministerstva vnitra: Výkon kontroly jednotlivými ministerstvy a koordinační úloha ministerstva vnitra, obce a kraje jako kontrolujícídiskuze

11:00-11:30  Přestávka na kávu

 • Mgr. Lenka Matějková, odbor  dozoru a kontroly Ministerstva vnitra: Výkon dozoru nad samostatnou působností ÚSC
 • JUDr. Štěpánka Šišlíková, Nejvyšší státní zastupitelství: Žaloba ve veřejném zájmu

diskuze

12:30-13:00  Shrnutí závěrů konference

oběd

 Přihláška k účasti na konferenci (34.3 kB, MS Word dokument)

 Organizační a praktické informace (36.9 kB, MS Word dokument)

 Přihláška do diskuze (29.7 kB, MS Word dokument)

 Dotaz přednášejícím (27.6 kB, MS Word dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv