Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Další aktivity > Archiv vzdělávacích akcí > Konference Role veřejného ochránce práv v politickém systému ČR

Konference Role veřejného ochránce práv v politickém systému ČR

02. 11. 2010

Pozvánka v PDF ke stažení

Konference pořádaná společně veřejným ochráncem práv a Katedrou politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomoci za účasti předních právníků, zástupců veřejných institucí, politiků, vysokoškolských pedagogů a publicistů.

Veřejný ochránce práv a Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci

Role veřejného ochránce práv v politickém systému České republiky

která se koná dne 2. listopadu 2010 v Uměleckém centru (Konvikt) Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní 3, Olomouc

Konference se zúčastní přední čeští právníci, zástupci veřejných institucí, politici, vysokoškolští pedagogové a publicisté.

Program

Jednotlivé obsahové bloky programu budou vždy uvedeny moderátorem, následovat budou referáty vybraných hostů a diskuze.

úterý  2. listopadu 2010

09:30 – 09:40  Slavnostní zahájení a přivítání účastníků

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., rektor Univerzity Palackého v Olomouci

09:40 – 11:00  I. blok – Zhodnocení dosavadní činnosti veřejného ochránce   práv, jeho současného postavení a budoucího vývoje.   Vymezení pozice veřejného ochránce práv ve srovnání se   zahraničím

JUDr. Pavel Varvařovský, veřejný ochránce práv: Veřejný ochránce práv v politickém systému České republiky

RNDr. Jitka Seitlová, zástupkyně veřejného ochránce práv: Hodnocení činnosti veřejného ochránce práv a jeho postavení. Otázky možného budoucího vývoje postavení ochránce. 

JUDr. Pavel Koukal, Ph. D., Kancelář veřejného ochránce práv: Struktura podnětů, vývoj činnosti a významné případy veřejného ochránce práv

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., Kancelář veřejného ochránce práv: Způsoby a metody šetření veřejného ochránce práv

D i s k u z e

11:00 – 11:20  Přestávka na kávu 

11:20 12:40  II. blok – Veřejný ochránce práv z pohledu Parlamentu České republiky, soudů a teorie správního práva

JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M., Nejvyšší správní soud České republiky: Pohled soudů na veřejného ochránce práv

JUDr. Jiřina Rippelová, Senát Parlamentu České republiky: Pohled Parlamentu na veřejného ochránce práv

Ing. Hana Orgoníková, poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky: Pohled Parlamentu na veřejného ochránce práv

D i s k u z e

12:40 – 13:40    Přestávka na oběd

13:40 – 15:00  III. blok – Vznik instituce veřejného ochránce práv v České republice, vztah dalších ústavních institucí k veřejnému ochránci práv. Veřejnost, veřejné mínění a veřejný ochránce práv

Ladislav Jakl, Kancelář prezidenta republiky: Pohled Kanceláře prezidenta republiky na veřejného ochránce práv 

Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: Veřejné mínění a veřejný ochránce práv

Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D., Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: Vznik instituce veřejného ochránce práv v České republice, aktéři, politické strany.

Hana Čápová, Respekt: Veřejný ochránce práv a média

D i s k u z e

15:00  Závěr

Konference se koná s podporou Univerzity Palackého v Olomouci, zastoupení Friedrich – Ebert – Stiftung v České republice a  Kanceláře veřejného ochránce práv.

Dokumenty ke konferenci:

 Program konference (36.9 kB, MS Word dokument)

 Přihláška k účasti na konferenci (30.2 kB, MS Word dokument)

 Organizační informace a pokyny (33.8 kB, MS Word dokument)

 Situační plán (707.1 kB, MS Word dokument)

 Sborník z konference (5.5 MB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv