Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Další aktivity > Archiv vzdělávacích akcí > Konference Nečinnost ve veřejné správě (Kroměříž)

Konference Nečinnost ve veřejné správě (Kroměříž)

23. 06. 2011 – 24. 06. 2011

Pozvánka v PDF ke stažení

6. letní mezinárodní konference pořádaná společně Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a veřejným ochráncem v Kroměříži se zaměřuje na nečinnost, jako nejčastější pochybení v praxi úřadů.

Z šetření veřejného ochránce práv vyplývá, že nečinnost je nejčastějším pochybením v praxi úřadů. Forem nečinnosti je celá řada a její příčiny často leží v nedokonalosti právní úpravy, která způsobuje nejistotu u úřadů, jak správně procesně či hmotně-právně postupovat, nebo která neobsahuje účinné prostředky obrany před nečinností, či zakládá negativní kompetenční konflikty. To je výzva pro akademickou obec, aby definovala, jakých změn je třeba, aby se nositelé subjektivních veřejných práv domohli zahájení řízení, jednotlivých úkonů a vydání správních rozhodnutí ve lhůtách, které odpovídají jejich právu na přiměřenou délku řízení. Právo na přiměřenou délku řízení jako součást práva na spravedlivý proces interpretují ve své judikatuře jak správní soudy, tak Ústavní soud i Evropský soud pro lidská práva. Je pro nás závazkem neopomenout ani tento širší mezinárodní a ústavní kontext.

Meřítkem hodnocení veřejného ochránce práv, zda došlo či nedošlo k nečinnosti ve veřejné správě, je také naplnění principu včasnosti. Ten definoval JUDr. Otakar Motejl, první veřejný ochránce práv, v roce 2005 jako jeden z deseti principů dobré správy. S odstupem času je na místě, aby byl tento princip dobré správy podrobněji rozpracován a stal se aktuálním vodítkem pro úřady, jak usilovat o dobrou správu, která nespočívá „pouze“ v dodržení zákonnosti. I k tomu přispěje naše setkání.

Účastníci konference budou hledat odpověď zejména na následující otázky: Odpovídají prostředky obrany před nečinností ve veřejné správě (státní správě a samosprávě) v České republice základním teoretickým postulátům a aktuálním ústavněprávním a mezinárodněprávním požadavkům? Jaká je úloha správního soudnictví v obraně před nečinností v moderním  demokratickém právním státě a odpovídá této úloze česká právní regulace? Jaké jsou aktuální příčiny nečinnosti ve veřejné správě? V čem spočívají právní či faktické překážky pro účinné uplatnění obrany před nečinností? Je nezbytná změna právní úpravy  a  v  jaké podobě? Především z uvedených otázek pak vycházejí rámcové bloky letošního ročníku našeho odborného setkání.

 Sborník z konference (1.3 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Program konference (475.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv