Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Další aktivity > Archiv vzdělávacích akcí > Péče o ohrožené děti a jejich rodiny

Péče o ohrožené děti a jejich rodiny

05. 04. 2012

Pozvánka v PDF ke stažení

Cílem semináře je seznámit se s výsledky systematických návštěv zařízení pro děti, hovořit o podmínkách, v nichž děti žijí, a také o právech dětí a právu na rodinný život.

Veřejný ochránce práv si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář

Péče o ohrožené děti a jejich rodiny

který se koná dne 5. dubna 2012 pod záštitou Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti v místnosti „Státních aktů“ Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Sněmovní 4, Praha 1

Ochránce provádí od roku 2006 tzv. systematické návštěvy míst, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě. Je lhostejno, zda k omezení svobody dochází na základě rozhodnutí veřejné moci nebo v důsledku závislosti člověka na poskytované péči. Cílem návštěv je posílit ochranu těchto osob před špatným zacházením. Touto činností ochránce naplňuje požadavky Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.

Ochránce informuje Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, ale také veřejnost
o své činnosti a poznatcích.

Cílem semináře je seznámit poslance a poslankyně, zástupce dotčených ministerstev
a krajských samospráv s výsledky návštěv, které v předchozím roce probíhaly v dětských domovech a výchovných ústavech. Zjištění, prezentovaná na semináři, budou s přispěním dalších přednášejících zasazena do širšího rámce. Nebude tedy hovořeno pouze o podmínkách v zařízeních, ale především o právech dětí a o právu na rodinný život.

K  účasti jsou pozváni taktéž zástupci ministerstev, zástupce Ústavního soudu, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva, ředitelka Českého výboru pro UNICEF, zástupci krajů, dětských domovů a výchovných ústavů, nevládní organizace
a mladí lidé, kteří v dětských domovech žijí nebo je nedávno opustili.

RÁMCOVÝ PROGRAM SEMINÁŘE

9:00 – 9:30      Registrace účastníků

9:30 – 10:00    Úvodní slovo: 

Pavel Varvařovský, veřejný ochránce práv

Helena Langšádlová, předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti

Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva

David Kafka, náměstek ministra práce a sociálních věcí pro sociální a rodinnou politiku

10:00 – 11:30  

I. blok – ZJIŠTĚNÍ ZE SYSTEMATICKÝCH NÁVŠTĚV OCHRÁNCE, POVINNOSTI STÁTU A PRÁVO NA RODINNÝ ŽIVOT

Petra Zdražilová, Kancelář veřejného ochránce práv

Věduna Bubleová, Středisko náhradní rodinné péče

Faisal Husseini, Ústavní soud

Miloslav Macela, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Mladí lidé, kteří vyrostli v dětských domovech

11:30 – 12:30       Přestávka na oběd

12:30 – 14:00 

II. blok – SYSTÉM NÁHRADNÍ PÉČE O DĚTI V PRAXI

Pavel Podivínský, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Olomoucký kraj

Jiří Brýdl, radní pro sociální péči, Pardubický kraj

Miloslav Čermák, náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí, Karlovarský kraj

Petr Zmuda, Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

Patrik Matoušů, Výchovný ústav Klíčov

 PŘÍSPĚVKY Z KONFERENCE (833.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv