Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Další aktivity > Archiv vzdělávacích akcí > Místní poplatky v praxi obcí a měst

Místní poplatky v praxi obcí a měst

07. 12. 2009

Pozvánka v PDF ke stažení

Odborná konference veřejného ochránce práv k problematice stanovování, regulace a vymáhání místních poplatků, včetně poplatků a daní tematicky souvisejících. Konference shrne současné nástroje státní správy a samosprávy, které k tomu mohou sloužit, včetně konkrétních případů dobré a špatné praxe.

Veřejný ochránce práv si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci

Místní poplatky v praxi obcí a měst

která se koná dne 7. prosince 2009 ve velkém konferenčním sále Kanceláře veřejného ochránce práv Údolní 39, 602 00 Brno

Účelem pracovní konference je diskutovat a nalézt praktické a použitelné návody pro obce a města při stanovování, regulaci a vymáhání místních poplatků, včetně poplatků a daní tematicky souvisejících.

V průběhu konference budou shrnuty současné nástroje státní správy a samosprávy, které k tomu mohou sloužit, včetně konkrétních případů dobré a špatné praxe.

K tomuto účelu vznikl za vzájemné spolupráce veřejného ochránce práv, Ministerstva vnitra, Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí pracovní návrh doporučení pro obce a města, který bude dán účastníkům konference k dispozici, aby se s ním mohli seznámit a diskutovat jeho obsah.

Pořadatelé vycházejí z přesvědčení, že je žádoucí společně odpovědět na otázky vznikající v praxi a týkající se gescí vícero dotčených ministerstev.

Jedná se o v pořadí druhé doporučení v rámci Edice dobré správní praxe, která má za cíl přispívat ke koordinaci mezi dotčenými úřady a posílení principů dobré správy ve veřejné správě.

Jedním z výsledků konference by tak měly být náměty, jakým dílčím či komplexním způsobem doplnit stávající právní úpravu místních poplatků.

Konference se zúčastní zástupci obcí a měst, krajů, ústředních orgánů státní správy.

PROGRAM KONFERENCE

7. prosince 2009

8: 30 – 9: 30 Registrace účastníků

9: 30 Úvodní slovo:

JUDr. Otakar Motejl, veřejný ochránce práv

RNDr. Richard Nouza, CSc., náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví

10:00 – 12:00

I. TEMATICKÝ BLOK

Druhy a stanovování místních poplatků

 • JUDr. Stanislav Kadečka, Ph. D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity „Aktuální možnosti, problémy a limity současné právní úpravy místních poplatků“
 • Mgr. Lenka Matějková, Ministerstvo vnitra „Regulace místních poplatků v obecně-závazných vyhláškách – praxe ministerstva a judikatura US“
 • Ing. Petr Vrána, místostarosta města Uherský Brod „Místní poplatky v praxi obcí a měst“
 • Mgr. Barbora Kubíková, Kancelář veřejného ochránce práv „Podněty z činnosti veřejného ochránce práv v agendě místních poplatků“

Diskuse

12:00 – 13:00 Přestávka na oběd

13:00 – 14:30

II. TEMATICKÝ BLOK

Poplatek za komunální odpad podle zákona o odpadech

 • RNDr. Jitka Seitlová, zástupkyně veřejného ochránce práv „Podněty z činnosti veřejného ochránce práv“
 • Mgr. Věra Dubanská, CSc., Ministerstvo životního prostředí „Poplatek za komunální odpad dle zákona o odpadech“
 • Bc. Jaroslav Kratochvíl, Mgr. Aleš Šustr, Ministerstvo financí „Ministerstvo financí jako ústřední orgán pro poplatky za komunální odpad?“
 • Ing. Martin Vaněček, Magistrát statutárního města Brno, člen Komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky „Poplatek za komunální odpad podle § 17a zákona o odpadech“

Diskuse

14:30 – 14:50 Přestávka na kávu a malé občerstvení

14:50 – 15:45

III. TEMATICKÝ BLOK

Řízení o poplatcích, vymáhání

 • JUDr. Dana Šrámková, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity „Aktuální možnosti, problémy a limity současné právní úpravy řízení o poplatcích, vymáhání“
 • Bc. Marek Sýkora, člen Rady města Dobřany „Problematika vymáhání místních poplatků v praxi obcí a měst“
 • Mgr. Barbora Kubíková, Kancelář veřejného ochránce práv „Podněty z činnosti veřejného ochránce práv“

Diskuse

15:45 – 16:00

 • Shrnutí výsledků konference, ukončení konference
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv