Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Další aktivity > Publikace

Publikační činnost ochránce

Nejdůležitější publikací veřejného ochránce práv, je každoroční Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv, předkládaná a projednávaná Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Tematické sborníky Stanoviska, s jejichž vydáváním ochránce začal v roce 2007, jsou určitou formou metodické pomoci orgánům státní správy v jejich činnosti a současně mají pomáhat občanům zorientovat se v určité právní oblasti, seznámit se se svými právy a s možnostmi řešení konkrétních problémů.

V roce 2009 vytvořil ochránce spolu s Ministerstvem vnitra ČR novou ediční řadu Edice dobré správní praxe, zaměřenou na problematiku činnosti státní správy a samosprávy.

Řadu zajímavých právních názorů obsahují i sborníky z konferencí, seminářů a kulatých stolů pořádaných veřejným ochráncem práv v rámci osvětové činnosti.

Přestože nejde o publikační činnost v pravém slova smyslu, nelze však opomenout informační letáky pro občany k nejčastějším problémům, s nimiž se na ochránce obracejí. Formou otázek a odpovědí vysvětlují konkrétní situace a poskytují rady, jak je v nich třeba postupovat. Řada letáků se totiž týká oblastí, do nichž ochránce není oprávněn zasahovat a nemůže v takových případech pomoci jinak, než právě jen radou.

Souhrnné zprávy pro Poslaneckou sněmovnu

Sborníky Stanoviska

Edice dobré správní praxe

Sborníky z konferencí

Informační letáky k řešení životních situací

Mimořádné publikace

 10. výročí veřejného ochránce práv v České republice (2010) (7.7 MB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv