Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Další aktivity > Publikace > Sborníky z konferencí

Sborníky z konferencí

 Ročenka uprchlického a cizineckého práva 2018 (4.2 MB, Adobe Acrobat dokument) (sborník z vědeckého semináře 20. - 21. září 2018 v Brně)

 Sociální pomoc na rozcestí? 2019 (1 MB, Adobe Acrobat dokument) (sborník z odborného sympozia 19. - 20. října 2017 v Brně)

 Ročenka uprchlického a cizineckého práva 2017 (2 MB, Adobe Acrobat dokument) (sborník z vědeckého semináře dne 14.-15. září 2017 v Brně)

Slaďování pracovního, osobního a rodinného života ve státní službě (sborník z mezinárodní konference 2.-3. listopadu 2017 v Brně)

 Vybrané problémy katastru nemovitostí a pozemkového práva (1.1 MB, Adobe Acrobat dokument) (sborník ze symposia 10. listopadu 2016 v Brně)

 Ročenka uprchlického a cizineckého práva 2016 (10 MB, Adobe Acrobat dokument) (sborník z vědeckého semináře dne 14. září 2016 v Brně)

 Nerovné odměňování žen a mužů (2.4 MB, Adobe Acrobat dokument) (sborník z mezinárodní konference 22. ledna 2016 v Brně)

 Aktuální právní problémy azylového a cizineckého práva (6.9 MB, Adobe Acrobat dokument) (sborník ze semináře dne 10. září 2015)

 Vliv judikatury Soudního dvora EU na antidiskriminační právo (1 MB, Adobe Acrobat dokument) (sborník z odborného semináře 2. prosince 2014 v Brně)

 Pobyt cizinců: vybrané právní problémy II  (2.1 MB, Adobe Acrobat dokument)(sborník z vědeckého semináře dne 26. června 2014)

15 let činnosti veřejného ochránce práv (sborník z konference 26. - 27. března 2015)

Slaďování soukromého a pracovního života (sborník z konference 23. - 24. října 2014)

 Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí  (623.4 kB, Adobe Acrobat dokument)(sborník z konference 20.-21. února 2014 v Brně)

 Pobyt cizinců: vybrané právní problémy (2.3 MB, Adobe Acrobat dokument) (sborník z vědeckého semináře dne 28. března 2013 v Brně)

 Kolegiální orgány ve veřejné správě (1.2 MB, Adobe Acrobat dokument) (Sborník ze 7. letní mezinárodní konference 24. - 25. června 2013 v Telči)

 Rovnost a zákaz diskriminace v činnosti veřejného ochránce práv (1.8 MB, Adobe Acrobat dokument) (sborník ze semináře dne 20. února 2013 v Brně)

 Návratová směrnice: vyhoštění, zajištění a soudní přezkum  (1.8 MB, Adobe Acrobat dokument)(sborník z vědeckého semináře dne 20. října 2011 v Brně)

 Péče o ohrožené děti a jejich rodiny  (833.6 kB, Adobe Acrobat dokument)(Sborník z odborného semináře dne 5. 4. 2012 v Praze)

 Působení ochránce ve vztahu k lidským právům  (856 kB, Adobe Acrobat dokument)(příspěvky z konference v Senátu 13. 12. 2011)

 Nečinnost ve veřejné správě  (1.3 MB, Adobe Acrobat dokument)(Sborník z 6. letní mezinárodní konference 23.-24. června 2011 v Kroměříži)

 Role veřejného ochránce práv v politickém systému České republiky (5.5 MB, Adobe Acrobat dokument)  (Sborník z odborné konference dne 2. 11. 2010 v Olomouci)

 Vízová politika a praxe v ČR v kontextu Evropské unie. Quo vadis, visum? (1.1 MB, Adobe Acrobat dokument) (Sborník z vědeckého semináře dne 16. 6. 2010) (Pozn. Příspěvek Mgr. Michala Koukala Vybrané aspekty společné vízové politiky Evropské unie na str. 139-158 nepředstavuje oficiální stanovisko Ministerstva vnitra ČR)

 Místní poplatky v praxi obcí a měst (1.5 MB, Adobe Acrobat dokument) (Sborník z odborné konference dne 7. 12. 2009)

 Společný evropský azylový systém: zásahy do osobní svobody (1.2 MB, Adobe Acrobat dokument) (Sborník z vědeckého semináře dne 12. 6. 2009)

 Hluková zátěž (3.9 MB, Adobe Acrobat dokument) (Sborník příspěvků z konference dne 28. dubna 2009)

 Stavební řád (887.2 kB, Adobe Acrobat dokument) (Sborník příspěvků z konference dne 28. ledna 2009)

 Sociální bydlení (541.5 kB, Adobe Acrobat dokument) (Sborník příspěvků z konference ve dnech 24.-25. listopadu 2008)

 Společný evropský azylový systém: transpozice směrnic (2.1 MB, Adobe Acrobat dokument) (Sborník z vědeckého semináře dne 26. června 2008)

 Trvalý pobyt (421.9 kB, MS Word dokument) (Sborník příspěvků z konference dne 25. října 2007)

 Principy dobré správy (1.7 MB, Adobe Acrobat dokument) (Sborník příspěvků z konference dne 22. března 2006)

 Moderní veřejná správa a ombudsman (6.5 MB, Adobe Acrobat dokument) (Sborník z konference dne 15. června 2005)

 Působení ombudsmana v demokratické společnosti (620.5 kB, MS Word dokument) (Sborník z mezinárodní vědecké konference dne 5. června 2003)

 Postavení a role ombudsmana v demokratické společnosti (569.9 kB, MS Word dokument) (Sborník příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci dne 14. května 2002)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv