Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Kancelář VOP > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Název

Kancelář veřejného ochránce práv

Důvod a způsob založení

Kancelář veřejného ochránce práv byla založena k organizačnímu, odbornému a technickému zabezpečení činnosti veřejného ochránce práv Statutem kanceláře veřejného ochránce práv účinným od 1. března 2013, vydaným ochráncem na základě § 25 zákona č. 349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv.

Organizační struktura

Organizační struktura Kanceláře veřejného ochránce práv (dále i jen „Kancelář“) je upravena Organizačním řádem. V čele Kanceláře je vedoucí, který svou činnost vykonává podle pokynů veřejného ochránce práv.

Kancelář se člení na tyto organizační útvary: Vedoucí Kanceláře, sekretariát veřejného ochránce práv a jeho zástupce, právní sekce, odbor administrativních a spisových služeb, odbor vnitřní správy a odbor péče o zaměstnance.

Vedoucímu Kanceláře jsou přímo podřízeny:

 • sekretariát vedoucího Kanceláře,
 • samostatný referát dětské skupiny
 • útvar interního auditu.

Právní sekce se dále člení na:

 • sekretariát právní sekce,
 • úsek výzkumu,
 • odbor stavebního řádu a životního prostředí,
 • odbor veřejného pořádku a místní správy,
 • odbor dohledu nad omezovaním osobní svobody,
 • odbor sociálního zabezpečení,
 • odbor rovného zacházení,
 • odbor justice, migrace a financí,
 • odbor rodiny, zdravotnictví a práce,
 • odbor metodiky a analýz,
 • odbor ochrany práv osob se zdravotním postižením

Odbor administrativních a spisových služeb se dále člení na:

 • oddělení administrativních služeb a
 • oddělení spisových služeb.

Odbor vnitřní správy se dále člení na:

 • oddělení ekonomické,
 • samostatný referát personální a EP,
 • samostatný referát informatiky a IT,
 • samostatný referát správy budovy a
 • samostatný referát dopravy.

Kontaktní spojení

Veškeré kontaktní údaje vč. možnosti vyhledání v mapě, trasovačů a informací o přístupu handicapových osob jsou zveřejněny v sekci Kontakty.

Kontaktní poštovní adresa: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno.

Úřední hodiny: Kancelář veřejného ochránce práv nemá vymezené úřední hodiny. Příjem podnětů veřejnému ochránci práv je v budově Kanceláře veřejného ochránce práv denně v pracovní dny od 8:00 hod do 16:00 hod.

Provozní doba podatelny:  Po - Pá    8:00 – 16:00 h

Telefonní spojení:
Ústředna, vrátnice Kanceláře veřejného ochránce práv – 542 542 111
Sekretariát vedoucího Kanceláře veřejného ochránce práv – 542 542 555
Informace o podnětech veřejnému ochránci práv – 542 542 888.

Čísla faxu: Podatelna Kanceláře veřejného ochránce práv – 542 542 112.

Adresa internetové stránky:
Kancelář veřejného ochránce práv nemá vlastní internetovou stránku. Informace o Kanceláři veřejného ochránce práv jsou uvedeny v samostatné sekci na internetové stránce veřejného ochránce práv www.ochrance.cz .

Adresa e-podatelny: podatelnaochrance.cz

ID datové schránky: jz5adky

Další elektronické adresy viz Kontakty

Příjem žádostí a dalších podání:
Příjem stížností na Kancelář veřejného ochránce práv je na kontaktní poštovní adrese nebo osobně na podatelně v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno

Případné platby lze poukázat
Číslo účtu Kanceláře veřejného ochránce práv: 41123621/0710

 Kanceláře veřejného ochránce práv: 70836981
DIČ Kancelář veřejného ochránce práv není plátcem DPH.

Seznam hlavních dokumentů

Rozpočet

Rok 2020: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč): 

Schválený rozpočet
Příjmy celkem490
Výdaje celkem152 615
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci88 773
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem29 993
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb1 635
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech81 329
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem283
v tom ze státního rozpočtu42
podíl rozpočtu Evropské unie240
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2 654

Rok 2019: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč):

Název ukazateleRozpočet po změnáchSkutečnost%
Příjmy celkem11 5198 05470
Výdaje celkem171 093165 34097
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci93 28489 26096
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem31 28729 30294
převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 7051 60994
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech84 82980 16095
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě00-
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem2 1813 527162
v tom: ze státního rozpočtu432720167
          podíl rozpočtu EU1 7492 807161
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financované z prostředků finančních mechanismů celkem11 20000
v tom: ze státního rozpočtu1 68000
          podíl prostředků finančních mechanismů9 52000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem15 47117 441113

Rok 2018: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč):

Rozpočet po změnáchSkutečnost%
Příjmy celkem14 3996 57246
Výdaje celkem159 584187 240117
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci81 31981 675100
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem27 59626 93498
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 4981 491100
Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech74 51674 342100
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě00-
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem17 6439 39853
v tom ze státního rozpočtu3 3941 80853
podíl rozpočtu Evropské unie14 2497 59053
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financované z prostředků finančních mechanismů celkem00-
v tom ze státního rozpočtu00-
podíl prostředků finančních mechanismů00-
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem20 45149 868244

Rok 2017: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč)

Rozpočet po změnáchSkutečnost%
Příjmy celkem9 7101 56316
Výdaje celkem122 313123 678101
Platy zaměstnanců a ostat. platby za prov. práci67 03568 695102
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem22 70222 51099
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 2181 231101
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech60 51261 313101
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě00-
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem11 7933 08426
v tom: ze státního rozpočtu2 23356926
          podíl rozpočtu Evropské unie9 5602 51526
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financované z prostředků finančních mechanismů celkem00-
v tom: ze státního rozpočtu00-
           podíl prostředků finančních mechanismů00-
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem13 3966 96752

Rok 2016: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč)

Rozpočet po změnáchSkutečnost%
Příjmy celkem1 1914 681393
Výdaje celkem102 256112 017110
Platy zaměstnanců a ostat. platby za prov. práci59 37263 676107
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem20 21920 919103
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb807852106
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech53 37056 615106
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě00-
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1 25388771
v tom: ze státního rozpočtu21115473
          podíl rozpočtu Evropské unie1 04173370
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financované z prostředků finančních mechanismů celkem00-
v tom: ze státního rozpočtu00-
          podíl prostředků finančních mechanistů00-
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem8 4505 66867

Rok 2015: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč):

Rozpočet po změnáchSkutečnost%
Příjmy celkem7 3026 72392
Výdaje celkem112 302111 55999
Platy zaměstnanců a ostat. platby za prov. práci59 26260 996103
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem20 04820 126100
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb536551103
Platy zaměstnanců v pracovním poměru53 55354 947103
Platy státních úředníků000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem5 1927 037136
v tom: ze státního rozpočtu260352136
podíl rozpočtu Evropské unie4 9326 685136
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financované z prostředků finančních mechanismů celkem2 0200-
v tom: ze státního rozpočtu00-
podíl prostředků finančních mechanismů2 0200-

Výdaje vedení v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

12 64012 32898

Rok 2014: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč):

Rozpočet po změnáchSkutečnost%
Příjmy celkem8 9001 48217
Výdaje celkem107 395101 54495
Platy zaměstnanců a ostat. platby za prov. práci53 55454 799102
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem18 12518 095100
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb481495103
Platy zaměstnanců v pracovním poměru48 05049 410103
Platy státních úředníků000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem9 0006 10668
v tom: ze státního rozpočtu45030568
podíl rozpočtu Evropské unie8 5505 80168

Výdaje vedení v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

13 81213 02594

Rok 2012: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč):

Rozpočet po změnáchSkutečnost%
Příjmy celkem3501 074298
Výdaje celkem93 90085 40591
Platy zaměstnanců a ostat. platby za prov. práci47 65347 653100
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem16 20216 202100
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb425425100
Platy zaměstnanců v pracovním poměru42 44142 441100

Výdaje vedení v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

13 3629 16669

Rok 2011: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč): 

Rozpočet po změnáchSkutečnost%
Příjmy celkem01 074-
Výdaje celkem95 26479 29283
Platy zaměstnanců a ostat. platby za prov. práci47 65344 40593
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem16 20214 95992
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb42541898
Platy zaměstnanců v pracovním poměru42 44140 02994

Výdaje vedení v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

13 1004 78057

Rok 2010: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč):

 Rozpočet po změnáchSkutečnost%
Příjmy celkem01 057-
Výdaje celkem104 15479 00876
Platy zaměstnanců a ostat. platby za prov. práci51 86543 23683
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem17 63414 43082
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb92680687
Platy zaměstnanců v pracovním poměru46 32239 74186
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem14 1607 39252

Hospodaření Kanceláře veřejného ochránce práv

Státní závěrečný účet Kanceláře za jednotlivé roky je zveřejněn v samostatné části této sekce.

Žádosti o informace

Za vyřizování žádostí o informace, vztahující se k činnosti Kanceláře veřejného ochránce práv dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je odpovědný vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv.

Zásady Kanceláře veřejného ochránce práv pro poskytování informací a Výroční zprávy za příslušný rok v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., jsou zveřejněny v samostatné části této sekce.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem stížností na Kancelář veřejného ochránce práv je na kontaktní poštovní adrese nebo osobně na podatelně v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno.

Popisy postupů – návody na řešení životních situací

S ohledem na zákonem vymezený účel (slouží k organizačnímu, odbornému a technickému zabezpečení činnosti veřejného ochránce práv) nemá Kancelář veřejného ochránce práv žádné vlastní postupy či návody.

Možnosti řešení životních situací jsou zveřejněny v samostatné části webu ochránce.

Nejdůležitější používané předpisy

Činnost Kanceláře veřejného ochránce práv se řídí zejména těmito předpisy:

 • zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády 165/2000 Sb., k provedení zákona o veřejném ochránci práv,
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Vydané právní předpisy

Kancelář veřejného ochránce práv nevydává žádné vlastní právní předpisy.

 Přehled účelů zpracování osobních údajů  (311 kB, Adobe Acrobat dokument)

Úhrady za poskytování informací

Kancelář veřejného ochránce práv za poskytování informací  požaduje úhradu dle Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Licenční smlouvy

Kancelář veřejného ochránce práv není poskytovatelem žádné licence.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv