Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Kancelář VOP > Smlouvy

Smlouvy

Upozornění!
S účinností od 1. 7. 2016 již v této sekci nebudou zveřejňovány uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejichž jednou ze smluvních stran je Kancelář veřejného ochránce práv a u nichž výše hodnoty jejího předmětu je vyšší než 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Kancelář veřejného ochránce práv se rozhodla v zájmu otevřenosti a transparentnosti jejího hospodaření s veřejnými prostředky od výše uvedeného data přesunout zveřejňování uvedených smluv do  „Registru smluv“ provozovaném Ministerstvem vnitra ČR na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to i přesto, že dle ustanovení § 3 odst. (2) písm. f) uvedeného zákona, se tato povinnost na Kancelář veřejného ochránce práv nevztahuje.

Z těchto důvodů naleznete od 1. 7. 2016 uvedený typ smluv v registru smluv. –odkaz zde-

Na tomto místě jsou zveřejněny smlouvy písemně uzavřené po 1. lednu 2014 do 30. 6. 2016, jejichž smluvní stranou je Kancelář veřejného ochránce práv a na jejichž základě má dojít, nebo může dojít k plnění alespoň v hodnotě 50.000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

Na tomto místě nejsou zveřejněny smlouvy, které se podle jiných právních předpisů uveřejňují jinde. Sem patří smlouvy uveřejněné na profilu zadavatele profilu zadavatele.

Mezi smlouvy, které nejsou zveřejněny, patří též pracovní smlouvy nebo jiné dohody o výkonu závislé práce, technické předlohy, návody, výkresy, projektové dokumentace, modely, způsob výpočtu jednotkových cen, vzory a výpočty a případné smlouvy, které by se dotýkaly činnosti zpravodajských služeb a Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo činnosti orgánů činných v trestním řízení při předcházení trestné činnosti, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti nebo stíhání trestných činů nebo zajišťování bezpečnosti České republiky.

2016

2015

2014

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv