Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Kontakty

Pokud řešíte nějakou životní situaci či problém a potřebujete vědět, jestli Vám s tím veřejný ochránce práv může pomoci, nebo máte jakýkoli dotaz

volejte: (+420) 542 542 888 

Můžete také přijít osobně: 

Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39
Brno, 602 00

Pondělí – pátek: 8:00 – 16:00

nebo podnět či dotaz poslat e-mailem

E-mail: podatelna@ochrance.cz

(Maximální velikost e-mailové zprávy včetně příloh je 8 MB a zpráva musí respektovat pravidla elektronické komunikace)

ID datové schránky: jz5adky

Kontakty

Veřejný ochránce práv
Údolní 39
Brno, 602 00

Telefon – ústředna: (+420) 542 542 111  (Pravidla bezpečné telefonické komunikace)

ID datové schránky: jz5adky

JUDr. Stanislav Křeček          
veřejný ochránce práv

Sekretariát:
Tel: (+420) 542 542 777

Mgr. Monika Šimůnková
zástupkyně veřejného ochránce práv

Sekretariát:
Tel: (+420) 542 542 666

Vedoucí sekretariátu ochránce a jeho zástupkyně:
Miroslav Přidal 
Tel.: (+420) 542 542 779
E-mail: miroslav.pridalochrance.cz

 

Tisková mluvčí veřejného ochránce práv:
Iva Hrazdílková
Tel.: (+420) 542 542 775
E-mail: iva.hrazdilkovaochrance.cz

Vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv:

Pavel Pořízek
Telefon: (+420) 542 542 554
e-mail: pavel.porizekochrance.cz
Sekretariát
Telefon: (+420) 542 542 555

 

Sekce právní

E-mailové adresy právníků neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Pro dotazy týkající se působnosti ochránkyně (zda něco je či není v její působnosti) či stavu vyřizování konkrétních podnětů používejte prosím výhradně telefonickou informační linku veřejné ochránkyně práv: 542 542 888, která je v provozu každý pracovní den 8.00 – 16.00 h. Odpovědi na časté dotazy najdete zde.

Jana Gregorová                

ředitelka sekce

tel: 542 542 360

fax: 542 542 332

e-mail: jana.gregorovaochrance.cz 

Sekretariát:

Michaela Nováková, tel: 542 542 238

Hana Suská, tel: 542 542 380

Odbor stavebního řádu a životního prostředí

činnost stavebních úřadů, územní plánování, ochrana životního prostřední, hluk, památková péče, myslivost, pohřebnictví apod.

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Pavel Půček

vedoucí odboru

542 542 358pavel.pucekochrance.cz
Jan Czajkowski

právník (ochrana přírody a krajiny, EIA, báňská správa)

542 542 235jan.czajkowskiochrance.cz
Marek Hanák

právník (územní plánování, památková péče, pohřebnictví)

542 542 351marek.hanakochrance.cz

Anežka Hromířová

právnička (územní a stavební řízení)

542 542 485hromirova@ochrance.cz
Hana Kašpárková

právnička (územní a stavební řízení, ochrana vod)

542 542 278hana.kasparkovaochrance.cz
Pavlína Kupková

právnička (územní a stavební řízení)

542 542 320pavlina.kupkovaochrance.cz
Tomáš Maňas

právník (hluk, autorské poplatky)

542 542 397tomas.manasochrance.cz
Stanislava Neubauerová

právnička (územní a stavební řízení)

542 542 381stanislava.neubauerovaochrance.cz
Marie Poláčková

právnička (ochrana vod, zeměd. půdní fond, lesy, myslivost)

542 542 384marie.polackovaochrance.cz
David Polášek

právník (územní a stavební řízení, ochrana vod, ovzduší, dotace)

542 542 772david.polasekochrance.cz
Martin Studnička

právník (územní a stavební řízení)

542 542 379martin.studnickaochrance.cz
Jana Vašíková

právnička (územní a stavební řízení, památková péče)

542 542 364jana.vasikovaochrance.cz
Jitka Večeřová

právnička (územní a stavební řízení, ochrana přírody a krajiny)

542 542 282jitka.vecerova@ochrance.cz

Odbor veřejného pořádku a místní správy

matriky, evidence obyvatel, občanské a cestovní průkazy, státní občanství, Policie ČR mimo trestní řízení, dopravně správní agenda – řidičská oprávnění aj., přestupky, dozor státu nad samosprávou, pozemní komunikace, katastr nemovitostí, ochrana osobních údajů, svobodný přístup k informacím, ochrana spotřebitele (ČOI, ČTÚ, ERÚ, ČNB, SEI), Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Český statistický úřad, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání apod.

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Veronika Gabrišová

vedoucí odboru 

(ochrana osobních údajů, právo na informace,
služební poměry)

542 542 311 veronika.gabrisovaochrance.cz
Jiří Barč

právník (katastr nemovitostí, státní služba a služební poměry)

542 542 376jiri.barcochrance.cz
Michaela Černínová

právnička (veřejné cesty)

542 542 312michaela.cerninovaochrance.cz
Žaneta Dočkalíková

právnička (ochrana spotřebitele)

542 542 331zaneta.dockalikovaochrance.cz
Milan Kocourek

právník (doprava, policie, armáda)

542 542 390milan.kocourek ochrance.cz
Petr Lesa

právník (zbraně, obecní samospráva, restituce,
právo na informace)

542 542 368petr.lesa ochrance.cz
Jakub Martinec

právník (přestupky, služební poměry)

542 542 386jakub.martinecochrance.cz
Tereza Němcová Čáslavská

právnička (ochrana spotřebitele, správa

na úseku podnikání, dohled nad exekuční činností)

542 542 325tereza.nemcova-caslavskaochrance.cz 
Anna Štěpánková

právnička (pozemkové právo)

542 542 383anna.stepankovaochrance.cz
Miloš Valášek

právník (matriky, evidence obyvatel, státní občanství)

542 542 343milos.valasek ochrance.cz
David Vávra

právník (katastr nemovitostí, pozemkové úřady)

542 542 324david.vavra ochrance.cz


Odbor sociálního zabezpečení

dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory apod.

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Jiří Hrubý

vedoucí odboru

542 542 382jiri.hrubyochrance.cz       

Markéta Babuňková

právnička

542 542 319babunkova@ochrance.cz
Marek Blecha

právník (dávky pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpora)

542 542 323marek.blechaochrance.cz
Jitka Černá

právnička (důchody, sociální zabezpečení s cizím prvkem)

542 542 281jitka.cernaochrance.cz
Petra Foltasová

právnička (důchody, nemocenské pojištění)

542 542 348petra.foltasovaochrance.cz

Kateřina Havlišová

právnička

542 542 296havlisova@ochrance.cz
Eva Hodaňová

právnička (důchody)

542 542 370eva.hodanovaochrance.cz
Tereza Klobouková

právnička (příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením)

542 542 377tereza.stoupovaochrance.cz
Katarína Krajčová

právnička (důchody, dávky pomoci v hmotné nouzi)

542 542 226katarina.krajcovaochrance.cz             
Pavel Matějíček

právník (důchody, dávky s cizím prvkem)

542 542 362pavel.matejicekochrance.cz
Kateřina Pavlíčková

právnička (důchody, dávky s cizím prvkem, nemocenské pojištění)

542 542 369katerina.pavlickovaochrance.cz           
Ivana Rejzková

právnička (dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením, dávky státní sociální podpory)

542 542 387ivana.rejzkovaochrance.cz                                  
Zuzana Ščuková

právnička (dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením)

542 542 341zuzana.scukovaochrance.cz

Odbor justice, migrace a financí

daně, cla, správní a místní poplatky, cizinecké záležitosti (víza, dlouhodobý pobyt, azyl, vyhoštění aj.), státní správa soudnictví (průtahy v řízení, nevhodné chování soudních osob, správa znalecké a tlumočnické agendy, dohled Ministerstva spravedlnosti).

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Petra Janoušková

vedoucí odboru

542 542 329petra.janouskovaochrance.cz
Lenka Horáková

právnička (věci cizinců)

542 542 297lenka.horakovaochrance.cz
Martin Hurych

právník (daně, poplatky a cla)

542 542 303martin.hurychochrance.cz
Daniela Konečná

právnička (státní správa soudů)

542 542 391daniela.konecnaochrance.cz
Radka Malinová

právnička (daně, poplatky a cla)

542 542 307radka.malinovaochrance.cz
Šárka Ošťádalová

právnička (věci cizinců)

542 542 431sarka.ostadalova@ochrance.cz
Sylvie Pokorná

právnička (poplatky, státní správa soudů)

542 542 349sylvie.pokornaochrance.cz
Josef Stehlík

právník (věci cizinců, státní správa soudů)

542 542 259josef.stehlikochrance.cz
Beáta Szakácsová

právnička (věci cizinců)

542 542 263beata.szakacsovaochrance.cz
Jan Ščučka

právník (daně, poplatky a cla, státní správa soudů)

542 542 359jan.scuckaochrance.cz
Veronika Víchová

právnička (věci cizinců)

542 542 229veronika.vichovaochrance.cz

Odbor rodiny, zdravotnictví a práce

veřejné zdravotní pojištění, stížnosti ve zdravotnictví, činnost OSPOD, ústavní výchova, evidence uchazečů o zaměstnání u Úřadu práce, inspekce práce apod.

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Petra Šuplerová

vedoucí odboru

542 542 389petra.suplerovaochrance.cz 
Eva Hilšerová

právnička (zaměstnanost a inspekce práce, 
sociálně-právní ochrana dětí, pěstounská péče)

542 542 344eva.hilserovaochrance.cz
Klára Ille

právnička (sociálně-právní ochrana dětí)

542 542 304klara.illeochrance.cz
Petra Dostálová

právnička (správa na úseku zdravotnictví)

542 542 350petra.jelinkovaochrance.cz
Barbora Jechová

právnička (sociálně-právní ochrana dětí, ústavní výchova)

542 542 310barbora.jechova@ochrance.cz
Martin Ježek

právník (sociálně-právní ochrana dětí,

správa na úseku zdravotnictví)

542 542 398martin.jezekochrance.cz
Marek Kosík

právník (sociálně-právní ochrana dětí)

542 542 371marek.kosikochrance.cz
Nikola Kovářová

právnička (sociálně-právní ochrana dětí)

542 542 202nikola.kovarova@ochrance.cz
Zuzana Kučerová

právnička (úřady práce, inspekce práce)

542 542 293zuzana.kucerova@ochrance.cz
Tereza Kulhanová

právnička (sociálně-právní ochrana dětí)

542 542 268tereza.kulhanova@ochrance.cz
Jana Lazarová

právnička (zaměstnanost)

542 542 291jana.lazarovaochrance.cz
Běla Vaverková

právnička (správa na úseku zdravotnictví)

542 542 363bela.vaverkovaochrance.cz
Lucie Veselá

právnička (sociálně-právní ochrana dětí)

542 542 258lucie.veselaochrance.cz
Hana Zaplatílková

právnička (sociálně-právní ochrana dětí, pěstounská péče)

542 542 357hana.zaplatilkovaochrance.cz                     
Milena Zmeškalová

právnička (zaměstnanost a inspekce práce,

správa na úseku zdravotnictví)

542 542 314milena.zmeskalovaochrance.cz                      
Alice Žižlavská

právnička (sociálně-právní ochrana dětí)

542 542 372alice.zizlavskaochrance.cz  

Odbor rovného zacházení

poskytování metodické pomoci obětem diskriminace, provádění výzkumu v oblasti rovného zacházení, vydávání doporučení a stanovisek k projevům diskriminace, státní správa na úseku školství (předškolní, základní, střední, vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání, postup České školní inspekce a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Veronika Bazalová

vedoucí odboru
542 542 254veronika.bazalovaochrance.cz
Hana Brablcová

právnička

542 542 251hana.brablcovaochrance.cz
Iva Fellerová Palkovská

právnička

542 542 247iva.palkovskaochrance.cz
David Janků

právník

542 542 272david.jankuochrance.cz
Eva Kočí Svobodová

právnička

542 542 280eva.kociochrance.cz
Barbara Kubátová

právnička

542 542 249barbara.kubatovaochrance.cz
Jana Kvasnicová

právnička

542 542 334jana.kvasnicovaochrance.cz
Michaela Lysková

právnička

542 542 367michaela.lyskovaochrance.cz
Jana Mikulčická

právnička

542 542 302jana.mikulcickaochrance.cz
Lucie Obrovská

právnička

542 542 295lucie.obrovskaochrance.cz
Jan Slavíček

právník

542 542 252jan.slavicekochrance.cz
Karel Suda

právník

542 542 345karel.sudaochrance.cz
Martin Šmíd

právník

542 542 271martin.smidochrance.cz
Anna Katerina Vintrová

právnička

542 542 253anna.vintrovaochrance.cz
Jana Vomelová

právnička

542 542 227jana.vomelovaochrance.cz


Odbor dohledu nad omezováním osobní svobody

provádění systematických preventivních návštěv v zařízení, kde se mohou nacházet osoby omezené na svobodě s cílem zajistit ochranu před špatným zacházením, šetření stížností na činnost Vězeňské služby ČR, ochranné léčení

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Ondřej Vala

vedoucí odboru

542 542 328ondrej.valaochrance.cz
Petra Benáčková

právnička

542 542 261petra.benackovaochrance.cz
Cristina Boušková

právnička

542 542 287cristina.bouskovaochrance.cz
Tereza Ciupková

právnička

542 542 277tereza.ciupkovaochrance.cz
Adéla Frédy

právnička

542 542 286adela.fredyochrance.cz
Petra Galová

právnička

542 542 276petra.galovaochrance.cz
Tereza Hanelová

právnička

542 542 337tereza.hanelovaochrance.cz
Štěpán Jílka

právník

542 542 284stepan.jilkaochrance.cz
Kristýna Koóšová

právnička

542 542 373kristyna.koosovaochrance.cz
Anna Makarenko

právnička

542 542 375anna.lanickovaochrance.cz
Barbora Matějková

právnička

542 542 306barbora.matejkovaochrance.cz
Jiří Matuška

právník

542 542 346jiri.matuskaochrance.cz
Tereza Slachová

právnička

542 542 330tereza.gajduskovaochrance.cz
Matěj Stříteský

právník

542 542 283matej.striteskyochrance.cz
Milan Svoboda

právník

542 542 315milan.svobodaochrance.cz

Odbor ochrany práv osob se zdravotním postižením

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Romana Jakešová

vedoucí odboru

542 542 339romana.jakesovaochrance.cz
Zuzana Durajová

právnička

542 542 201zuzana.durajovaochrance.cz
Petra Hadwigerová

právnička

542 542 399petra.hadwigerovaochrance.cz
Robert Jungmann

asistent odboru

542 542 270robert.jungmannochrance.cz
Denisa Kramářová

právnička

542 542 274denisa.kramarova@ochrance.cz
Eliška Mocková

právnička

542 542 273eliska.mockovaochrance.cz
Magdalena Paulusová

právnička, tajemnice poradního orgánu

542 542 335magdalena.paulusovaochrance.cz
Petr Polák

právník

542 542 374petr.polakochrance.cz
Veronika Vítková

právnička

veronika.vitkovaochrance.cz

Odbor metodiky a analýzy

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Jaroslav Švoma

vedoucí odboru

542 542 353jaroslav.svomaochrance.cz
Michaela Glozygová

právnička

542 542 264michaela.glozygovaochrance.cz
Adam Herma

právník

542 542 248adam.hermaochrance.cz
Marie Lukasová

právnička

542 542 484marie.lukasovaochrance.cz

Úsek výzkumu

Marína Urbániková

vedoucí úseku

542 542 355marina.urbanikovaochrance.cz
Jakub Konečný

výzkumný pracovník

542 542 232jakub.konecnyochrance.cz
Lucie Novotná

výzkumná pracovnice

542 542 265lucie.novotnaochrance.cz

Odbor vnitřní správy

Ing. Josef Svoboda
vedoucí odboru vnitřní správy
Tel: 542 542 444

Odbor administrativních a spisových služeb

Mgr. Bc. Libuše Kuncová
vedoucí odboru
Tel: 542 542 224

Odbor péče o zaměstnance

Mgr. Gabriela Lžičařová
vedoucí odboru
Tel: 542 542 347

Jak se k nám dostanete

Pokud přijíždíte do Brna vlakem nebo autobusem, nejlepší spojení do sídla veřejného ochránce práv je tramvají č. 4 od Hlavního nádraží. Pojedete směrem Masarykova čtvrť a vystoupíte na zastávce Obilní trh. Sídlo veřejné ochránkyně práv je na levé straně ulice ve směru jízdy po 50 metrech chůze.

Při cestě autem nebo v případě potřeby podrobnějších informací použijte mapu  , v níž lze vyhledat příjezdové trasy k sídlu ochránce z různých směrů.

Po dobu návštěvy v sídle ochránce je možno parkovat před budovou na parkovací ploše uzavřené závorou, kterou na požádání (zvonek a ohlášení) otevře pracovník recepce.

Návštěvníci kanceláře se zdravotním postižením mají na parkovišti u budovy vyhrazena vhodná parkovací místa a pokud při příjezdu ohlásí tuto potřebu na recepci, je jim zajištěn bezbariérový přístup do budovy a případná asistence.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv