Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Kontakty > Jak se k nám dostanete

Jak se k nám dostanete

Sídlo veřejné ochránkyně práv se nachází na adrese Údolní 39, 602 00 Brno. Je dobře dostupné jak autem, tak městskou hromadnou dopravou.

Pokud jdete podat podnět, ke konkrétní kanceláři Vás nasměruje pracovník recepce. Ta se nachází ve vestibulu budovy naproti vstupnímu schodišti.

Cesta MHD

Pokud přijíždíte do Brna vlakem nebo autobusem, přímé spojení od Hlavního nádraží je tramvají č. 4. směr Náměstí míru. Vystoupíte na zastávce Obilní trh, sídlo veřejné ochránkyně práv je na levé straně ulice ve směru jízdy po cca 50 metrech chůze.

K cestě můžete také využít trolejbusy č. 38 a 39 (zastávka Obilní trh) a trolejbusy č. 25 a 26 (zastávka Úvoz) 

Případné změny v dopravě v souvislosti s rekonstrukcí Údolní ul. doporučujeme ověřit  na stránkách dopravního podniku: www.dpmb.cz

Cesta autem

Příjezdové trasy k budově lze vyhledat např. v mapě dole na této stránce. Po dobu návštěvy v sídle ochránkyně je možné zdarma parkovat před budovou na parkovací ploše uzavřené závorou, kterou na požádání otevře pracovník recepce. Zvonek s komunikátorem je umístěný na vjezdu před závorou.

Informace pro osoby s omezenou mobilitou

Cesta MHD

Hlavní nádraží i tramvajová nástupiště na přestupním terminálu před nádražím jsou bezbariérově přístupná. Doporučujeme použít tramvajovou linku č. 4 směr Náměstí míru, vystoupíte na zastávce Obilní trh (ostrůvek ve vozovce). V současnosti (2018) jsou  všechny vozy na této lince nízkopodlažní, na zastávce je možné použít plošinu (stiskem ovladače s piktogramem vozíčkáře před zastávkou). Ze zastávky je vyznačený bezbariérový přechod na chodník (levý chodník ve směru jízdy), po kterém se dostanete až k budově. Bezbariérové jsou i všechny výše zmíněné trolejbusové zastávky (trolejbusy č. 25, 26, 38, 39), na zastávku Úvoz zajíždí i speciální nízkopodlažní autobusová linka 81 (zastávka Úvoz – Údolní, KVOP).

Cesta autem

Po dobu návštěvy v sídle ochránkyně je možno zdarma parkovat před budovou na parkovací ploše uzavřené závorou, kterou na požádání otevře pracovník recepce – zvonek s komunikátorem je umístěný na vjezdu před závorou. Pro návštěvníky se zdravotním postižením jsou na parkovišti k dispozici dvě vyhrazená parkovací místa v blízkosti bezbariérového vstupu do budovy.

Bezbariérový vstup do budovy

Před hlavním vstupem do budovy je předsazené schodiště, bezbariérový vstup je vpravo od hlavního vstupu z úrovně parkoviště. Při příchodu z ulice je možné využít nájezdovou rampu vedoucí k parkovišti. Přístup je označen šipkou doprava na informační tabuli umístěné vpravo od nájezdové rampy a dále piktogramy vozíčkáře.

U bezbariérového vstupu je zvonek s komunikačním zařízením na recepci, kde lze požádat i o případnou pomoc s přístupem do budovy a pohybem po budově. Pro přístup do patra s recepcí využijte výtahy v chodbě za vstupními dveřmi.

Informace pro osoby se  sluchovým postižením

Na recepci je k dispozici přenosná  indukční smyčka.  V případě potřeby je možné ji využít i v kanceláři pro přijímání podnětů.  Další indukční smyčky jsou pak součástí vybraných větších prostor.

Po předchozí domluvě je možné zajistit tlumočení do českého znakového jazyka.

Informace pro osoby se  zrakovým postižením

Nejjednodušší a nejbezpečnější trasa vede z tramvajové zastávky linky č. 4, Obilní trh.

Po příjezdu na zastávku Obilní trh ve směru od České vystupte z tramvaje a vraťte se na začátek nástupního ostrůvku. Tam zabočte doprava a po značeném přechodu (zebře) přejděte tramvajové koleje a jeden jízdní pruh vozovky – vozidla zde jezdí jen zprava. Na chodníku dohledejte jeho protější okraj a otočte se tak, abyste jej měli po levé ruce.

Při příjezdu z opačného směru se z tramvaje vystupuje do vozovky. Není zde nástupní ostrůvek. Proto co nejrychleji přejděte na chodník. Vraťte se asi 15 metrů proti směru jízdy. Budete na úrovni značeného přechodu. 

Dále jděte podél obrubníku po levé ruce. Důsledně používejte bílou hůl, protože cestou budete míjet kontejnery na tříděný odpad, které z leva mírně zasahují do chodníku. Po necelých padesáti metrech minete asi 4 metry širokou odbočku na Špilberk a po dalších třiceti metrech o něco širší odbočku na parkoviště. Za ní pokračujte stále v přímém směru dalších přibližně 50 metrů, kde následuje asi 8 metrů široká proluka, do níž zabočíte. 

Před vámi je široké schodiště nahoru k budově Kanceláře veřejného ochránce práv. Po odbočení z chodníku jděte 5 metrů k pěti schodům nahoru. Nad nimi následuje 10 metrů dlouhá rovina, 11 schodů nahoru, 4 metry dlouhá rovina, dalších 9 schodů nahoru a po třech metrech je vchod do budovy. Už od úpatí schodiště si můžete aktivovat orientační hlasový majáček, který vám usnadní dohledání vchodu do budovy. Z jeho druhé fráze se dozvíte i popis prostoru za vstupními dveřmi. Po stranách i uprostřed schodiště je zábradlí.

Vstupní dveře do budovy jsou automaticky otevírané do stran. Dva metry za prvními dveřmi jsou ještě jedny, také automaticky otevírané. V ose vstupních dveří, ve vzdálenosti 2,5 metru od nich je 8 schodů nahoru. Nad schodištěm je prostorná hala, uprostřed níž jsou podpěrné sloupy. Přibližně 10 metrů před vámi, mírně vlevo je podatelna, ve stejné úrovni, ale mírně vpravo je recepce. U ní můžete požádat o zajištění doprovodu pracovníky úřadu. Při cestě k recepci důsledně používejte kyvadlovou techniku chůze s bílou holí, abyste včas detekovali podpěrné sloupy.

Zdroj: Josef Konečný, ke dni 1.2 2016, http://kony.wz.cz/trasy.htm , Popisy nejfrekventovanějších míst a tras v Brně

 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv