Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Monitorování práv lidí se zdravotním postižením

Monitorování práv lidí se zdravotním postižením

Ombudsman dbá na to, aby všichni lidé bez ohledu na zdravotní postižení mohli žít důstojně, samostatně či s podporou rozhodovat o svém životě a aby byli respektováni jako plnohodnotní členové společnosti.

Proč ombudsmanka monitoruje Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením?

Ombudsmanka bude sledovat, jak Česká republika odstraňuje bariéry a překážky

Právo na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky mají všichni bez rozdílu

Lidé se zdravotním postižením mají zaručenu právní způsobilost ve všech oblastech života

 

Ratifikací Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ze dne 28. 9. 2009 vznikla České republice povinnost zřídit monitorovací orgán pro naplňování práv osob se zdravotním postižením ve smyslu čl. 33 odst. 2 této Úmluvy.

Této své povinnosti dostála Česká republika přijetím zákona č. 198/ 2017 Sb., který novelizoval zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv a rozšířil tak jeho působnost o monitorování práv osob se zdravotním postižením.

V rámci působnosti jakožto monitorovacího orgánu se ombudsman systematický zabývá problematikou práv osob se zdravotním postižením a jejich naplňováním. Provádí výzkumy, vydává doporučení k otázkám souvisejícím s naplňováním práv osob se zdravotním postižením a dále také navrhuje opatření směřující k ochraně osob se zdravotním postižením. Za tímto účelem zřizuje ochránce Poradní orgán.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv