Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Monitorování práv lidí se zdravotním postižením > Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Monitorování práv lidí se zdravotním postižením

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (dále také jen „Úmluva“) byla přijata Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. prosince 2006. Jejím účelem je podporovat, chránit a zajišťovat plné a rovné užívání všech lidských práv a základních svobod všemi lidmi s postižením a podporovat úctu k jejich přirozené důstojnosti.

Česká republika podepsala Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením dne 30. března 2007. Po dovršení procesu ratifikace vstoupila Úmluva pro Českou republiku v platnost dne 28. října 2009.

Opční protokol k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením

Česká republika podepsala Opční protokol k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením společně s Úmluvou dne 30. března 2007. Opční protokol však dosud nebyl ratifikován, a tak není pro Českou republiku závazný. Proces ratifikace však již probíhá.

Naplňování Úmluvy sleduje:


 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv