Elektronický ZPRAVODAJ4/2019

Květnové dny bychom Vám chtěli zpříjemnit zajímavostmi z činnosti ombudsmanky. Začaly zápisy do mateřských škol, proto jsme zpracovali doporučení, jak zajistit, aby se do povinného předškolního vzdělávání zapojily všechny pětileté děti. Provedli jsme také jedno z nejrozsáhlejších šetření mezi LGBT+ lidmi, abychom zjistili, s jakými problémy a předsudky se setkávají. Zatímco někde se daří problémy odstraňovat (třeba usnadnit cestování vlakem lidem s asistenčním psem, pomoct charitě s dotacemi aj.), jinde zůstávají neřešeny, takže pokud se třeba v silniční správní agendě ve Středočeském kraji odvoláte, počkáte si na rozhodnutí i déle než rok.

Nově jsme do zpravodaje zařadili informace o plánovaných vzdělávacích akcích – seminářích, konferencích a kulatých stolech, které organizujeme. Nezapomeňte také vždy v neděli dopoledne sledovat na ČT2 Případ pro ombudsmanku.

Přejeme příjemné čtení.  

Předškolní vzdělávání všem pětiletým dětem

Ombudsmanka zpracovala doporučení určené obcím, ale pro inspiraci také mateřským školám, ministerstvu školství a České školní inspekci. Cílem všech by mělo být zajištění povinného předškolního vzdělávání každému pětiletému dítěti.  ....Více >> 

Co znamená být LGBT+ osobou v Česku

Ombudsmanka provedla jedno z nejrozsáhlejších dotazníkových šetření mezi gayi, lesbami, bisexuály a trans lidmi v ČR s cílem zjistit, s jakými problémy a předsudky se setkávají. ... Více >> 

1. čtvrtletí v práci ombudsmanky

V 1. čtvrtletí přišlo 2 178 podnětů - nejčastěji ke stavebním věcem, důchodům, dávkám a činnosti Vězeňské služby. Opakovaně se setkáváme s tím, že OSPOD brání styku rodičů s dětmi, i když o tom nerozhodl soud, podařilo se nám změnit praxi vlakového dopravce při přepravě cestujících s asistenčními psy aj. ... více >> 

Chybí sociální bydlení, situace některých rodin je zoufalá

Nedostupnost obecního bydlení, chybějící místa v azylových domech, neochota pronajmout byt rodičům s více dětmi... V neřešitelné situaci jsou nejen rodiny, ale i sociální pracovníci, kteří jim chtějí pomoct. ... Více >> 

Ve Středočeském kraji se obrňte trpělivostí

Není v pořádku, když úřad mnohonásobně překračuje zákonné lhůty, ministerstvo už kvůli tomu začíná vyplácet odškodnění. Ve Středočeském kraji si takhle počkáte v silniční agendě na rozhodnutí o odvolání třeba i rok a půl. A problém se zatím neřeší. ... Více >>

Slabá ochrana před špatným zacházením

Klienti sociálních služeb si stále nemají jak stěžovat na porušování svých práv, pokud špatná péče nemá intenzitu trestného činu, nelze ji postihnout. Dlouhodobě zůstává neřešený systém péče o ohrožené děti aj. ... Více>>

Chybné krácení dotace charitě

Upozornili jsme ministerstvo, že už přiznané a vyplácené dotace charitě na sociální služby nemůže krátit s odůvodněním, že se v mezičase zpřesnila dotační pravidla. Ministerstvo chybu uznalo a vyplatilo náhradu škody. ... Více >> 

Vzdělávací akce

Každý rok uspořádáme několik desítek seminářů, konferencí a kulatých stolů. Aktuálně například připravujeme semináře a kulaté stoly k tématům diskriminace, práva na informace a ochrany osobních údajů. ... Více >> 

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.