Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě

Ochrana osob omezených na svobodě

Ochránce provádí preventivní systematické návštěvy míst, kde jsou nebo mohou být lidé omezeni na svobodě. Snaží se zajistit respektování jejich základních práv a posílit jejich ochranu před tzv. špatným zacházením.

Podívejte se na video o naší činnosti: 

Přijetím Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání  (OPCAT) vznikla České republice povinnost zřídit nezávislý orgán, který by vykonával systematické návštěvy v místech, kde jsou osoby omezeny na svobodě. Opční protokol vstoupil pro Českou republiku v platnost dne 9. srpna 2006 a oním nezávislým tzv. národním preventivním mechanismem se od 1. ledna 2006 stal veřejný ochránce práv.

Cílem systematických návštěv je posílit ochranu osob omezených na svobodě před mučením, krutým, nelidským, ponižujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným zacházením.

Při provádění návštěv může ochránce a jím pověření pracovníci vstupovat do všech míst v zařízení, nahlížet do veškeré dokumentace včetně zdravotnické, dotazovat se všech osob (jak zaměstnanců, tak pacientů, klientů či vězněných osob) a rozhovory s nimi vést o samotě. Systematické návštěvy jsou prováděny bez předchozího upozornění, vedoucí zařízení je informován přímo na místě. Návštěvy jsou prováděny v jakémkoli denním čase např. i v nočních hodinách či brzy ráno), případně i mimo pracovní dny.

Svá zjištění a doporučení týkající se podmínek v určitém typu zařízení ochránce zobecňuje v souhrnných zprávách z návštěv. Návrhy na zlepšení zjištěného stavu směřuje jak k samotným zařízením a jejich zřizovatelům, tak i k ústředním orgánům státní správy.

Při přípravě i v průběhu systematických návštěv spolupracuje ochránce s externími odborníky – lékaři, psychiatry, zdravotními sestrami, inspektory poskytování sociálních služeb apod.

V rámci mezinárodních aktivit a zapojením do projektu Peer – to – Peer Network komisaře pro lidská práva Rady Evropy navázal ochránce spolupráci s „národními preventivními mechanismy“ dalších evropských zemí, což mu umožňuje získávat nové poznatky a seznamovat se s různými metodologiemi.

Informace o systematických návštěvách ochránce stručně shrnul v letáku Ochrana práv osob omezených na svobodě.

Počty provedených návštěv zařízení
Rok2006 - 2013201420152016201720182019
Počet návštěv324192222222725

Typy navštívených zařízení
2006 - 2013201420152016201720182019
Vězeňská zařízení23532223
Policejní cely70286463
Zařízení pro děti522010319
Zařízení pro cizince9132001
Zařízení pro azylanty400010
Zařízení sociálních služeb1217016143
Zdravotnická zařízení45281645

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv