Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Neregistrované sociální služby

Ochrana osob omezených na svobodě

Neregistrované služby

„Za velkou hrozbu dnes považuji především neregistrovaná zařízení, která nelegálně poskytují sociální služby, často bez odborného základu.“ - veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová

Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění, které vzniká rozhodnutím krajského úřadu o registraci. Ne všichni poskytovatelé tento zákonný požadavek respektují. V důsledku toho se vyhýbají plnění zákonných požadavků na kvalitu sociálních služeb a státní kontrole. Neregistrovaná zařízení poskytují služby i klientům, kteří jsou v různém stupni závislí na pomoci druhé osoby. Péče o takto zranitelné osoby se dotýká jejich zdraví a lidské důstojnosti, proto má být pečlivá a v mnoha ohledech odborná a s dostatečnými zárukami kvality a ochrany práv klientů.

 Souhrnná zpráva z návštěv ubytovacích zařízení poskytujících péči bez oprávnění (582.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

 

Konkrétní zjištění a sankce

 Souhrn z oznámení, se kterými se ochránkyně obrátila na okresní státní zastupitelství    (746.4 kB, Adobe Acrobat dokument)
 Neregistrované zařízení - Penzion pro seniory ATRIUM, Liberec (791.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Neregistrované zařízení - Domov na kopci, Červený Újezd (740.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Neregistrované zařízení - Penzion Jiřinka, Brno (653 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Neregistrované zařízení - Penzion Spokojené stáří, Luhačovice (686.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Neregistrované zařízení - Domov Petruška, Šestajovice (860.8 kB, Adobe Acrobat dokument)
 Neregistrované zařízení - Centrum komplexních služeb pro rodinu a domácnost, Kunštát na Moravě (550.6 kB, Adobe Acrobat dokument)
 Neregistrované zařízení - Domov důstojného stáří Harmony, Líchovy (417.8 kB, Adobe Acrobat dokument)
 Kritická zjištění z návštěv pobytových zařízení pro seniory bez oprávnění k poskytování sociálních služeb (402.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 

Stanoviska ochránce

 Stanovisko k poskytování sociální péče na základě živnostenského oprávnění (84.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

Tiskové zprávy

Problémy úřadů s neregistrovanými zařízeními. Hledáme řešení 

Omezování pohybu, nevyhovující strava a materiální podmínky, špatné zacházení, neoprávněné nakládání s léky. To jsou jen některé z problémů, které s sebou přináší neoprávněné poskytování sociálních služeb (tzv. neregistrované domovy pro seniory).

Ochránkyně uspěla u vlády s péčí o seniory 

Vláda přijala doporučení ochránkyně na systematické řešení problematiky neregistrovaných zařízení sociálních služeb tak, aby stát garantoval, že senioři nebudou vystavováni špatnému zacházení.

Ochránkyně žádá vládu o systémové řešení neregistrovaných zařízení 

Špatné zacházení se seniory v neregistrovaných zařízeních a obecně problematická dostupnost sociálních služeb vedly veřejnou ochránkyni práv k tomu, aby se vůbec poprvé ve svém funkčním období obrátila na vládu. Problém existence neregistrovaných zařízení pobytových sociálních služeb a špatného zacházení se seniory v nich nelze podle ní odstranit pouze represí, jestliže současně není dostupná legální alternativa.

Ochránkyně varuje před dalšími čtyřmi zařízeními „pečujícími“ o seniory 

Ochránkyně zjistila další 4 případy špatného zacházení se seniory v neregistrovaných zařízeních. Ve dvou byla zjištění natolik závažná, že se ochránkyně obrátila na státní zastupitelství s podnětem k prověření, zda nedochází k trestné činnosti.

Špatné zacházení se seniory v neregistrovaném zařízení 

V Domově Petruška v Šestajovicích zjistila veřejná ochránkyně práv špatné zacházení s klienty, omezování jejich osobní svobody, zásahy do soukromí, problematické zacházení s léky, nedostatky v poskytování stravy a zanedbávání bezpečnosti klientů. Poznatky ochránkyně vyplývají z neohlášené dvoudenní systematické návštěvy zařízení.

Ochránkyně varuje před nelegálními sociálními službami 

Ochránkyně navštívila neregistrovaná zařízení poskytujících sociální služby a zjistila neodbornou péči, omezování klientů v pohybu, podávání léků podle uvážení personálu, zdravotní úkony prováděné nekvalifikovaným personálem a řadu dalších nedostatků, které v souhrnu představují špatné zacházení. Varuje proto veřejnost před zařízeními, která porušují zákon, nemají potřebná oprávnění, a přesto sociální a ošetřovatelskou péči poskytují.

Za inzerovanou péčí o seniory se může skrývat špatné zacházení 

V ČR existují soukromá zařízení formálně vydávaná za ubytovací a pohostinskou činnost, ve skutečnosti nelegálně za úplatu nabízející sociální a zdravotní služby, které neodpovídají standardům. Ohroženo je zde zdraví i důstojnost...

Péče o seniory jako podnikatelský záměr bez záruky kvality 

Některá neregistrovaná zařízení pro seniory budí zdání zařízení sociálních služeb nebo zdravotnických zařízení, přestože nesplňují ani minimální zákonné požadavky. Zacházení s klienty může podle veřejného ochránce práv...

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv