Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Ochrana osob omezených na svobodě

Policejní cely

Policejní cely slouží k umístění zatčených, zadržených, předvedených nebo zajištěných osob a představují tedy místo, kde se nacházejí osoby omezené na svobodě. Veřejný ochránce práv vykonává v policejních celách jednak systematické návštěvy a jednak může prošetřovat individuální stížnosti na zacházení v průběhu umístění v policejní cele nebo na další jednání příslušníků Policie České republiky, nikoli však na jejich postup jako orgánu činného v trestním řízení. Postup orgánů činných v trestním řízení je totiž zákonem z působnosti ochránce výslovně vyloučen.

Právní úprava zacházení s osobami v policejních celách vychází ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a interního podzákonného předpisu, kterým je závazný pokyn policejního prezidenta. Při hodnocení svých zjištění však ochránce vychází rovněž z ustanovení mezinárodních úmluv a z judikatury Evropského soudu pro lidská práva.

Systematické návštěvy 19 policejních zařízení o 110 celách byly provedeny již v roce 2006, během následných návštěv byly navštíveny 4 z nich. V roce 2010 bylo navštíveno 34 policejních zařízení o 126 celách. Od roku 2011 probíhají systematické návštěvy policejních cel průběžně a ochránce rovněž vydal seznam základních doporučení, který je pracovníkům v rámci návštěvy předáván.

Ochránce se opakovaně setkává s tím, že osoby umístěné do cel nejsou seznámeny se svými právy, není jim do cely vydáván formulář obsahující výčet jejich práv a povinností a nejsou srozumitelně seznámeny s právem na právní pomoc, vyšetření lékařem dle vlastní volby, či s právem vyrozumět o umístění třetí osobu.

Pro případy zaznamenání stížností a oznámení ve věci mučení či špatného zacházení, nebo známek možného mučení či špatného zacházení, ochránce doporučuje postupovat dle OSN Zásad účinného vyšetřování a dokumentování mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení a trestání.

Navštívené policejní cely

Přehled dosud navštívených policejních cel

Souhrnné zprávy z návštěv policejních cel

Zpráva z návštěv policejních cel (2017)

Doporučení veřejného ochránce práv týkající se organizace režimu a provozu policejních cel (březen 2011)

 Poznatky ze systematických návštěv policejních cel v roce 2010 (181.1 kB, Adobe Acrobat dokument) (říjen 2010)

Zpráva z návštěv policejních zařízení (duben 2006)

Jednotlivé návštěvy policejních cel

Policejní cely, Obvodní oddělení Zlín
Zpráva z návštěvy zařízeníVyjádření zařízení ke zprávě

Policejní cely, Obvodní oddělení Policie ČR Orlová
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení a další komunikace
Ukončení systematické návštěvy

Policejní cely, Obvodní oddělení Policie ČR Litomyšl
Zpráva z návštěvy zařízení

Vyjádření krajského ředitele I

Vyjádření krajského ředitele II

Ukončení systematické návštěvy

Policejní cely, Obvodní oddělení Policie ČR Prostějov
Zpráva z návštěvy zařízení

Vyjádření vedoucího obvodního oddělení

Vyjádření krajského ředitele

Ukončení systematické návštěvy

Policejní cely, Obvodní oddělení Policie ČR Mělník
Zpráva z návštěvy zařízení
následná komunikace se zařízením
Ukončení systematické návštěvy

Policejní cely, Pohotovostní a eskortní oddělení Krajského ředitelství kraje Vysočina
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení systematické návštěvy

Policejní cely, Obvodní oddělení Cheb-město
Zpráva z návštěvy zařízení

Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy

Vyjádření zařízení 2

Ukončení systematické návštěvy

Policejní cely, Územní odbor Příbram
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení systematické návštěvy

Policejní cely při Obvodním oddělení Semily
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení systematické návštěvy

Policejní cely - Pohotovostní a eskortní oddělení, Praha
Zpráva z návštěvy zařízení

Výzva k doplňujícímu vyjádření

Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy

Vyjádření 2 - doplňující vyjádření

Ukončení systematické návštěvy

Policejní cely při Obvodním oddělení Jindřichův Hradec
Zpráva z návštěvy zařízení

Vyjádření Územního odboru ke zprávě

Vyjádření Krajského ředitelství ke zprávě

Ukončení systematické návštěvy

Policejní cely při Obvodním oddělení PČR Jičín
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení systematické návštěvy

Policejní cely při Obvodním oddělení PČR Hlučín

Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení systematické návštěvy

Policejní cely při Územním odboru PČR Litoměřice
Zpráva z návštěvy zařízení 
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy 
Ukončení systematické návštěvy 

Policejní cely při Obvodním oddělení PČR Mladá Boleslav
Zpráva z návštěvy zařízení 
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy 
Ukončení systematické návštěvy 

Policejní cely při Obvodním oddělení PČR Mariánské Lázně
Zpráva z návštěvy zařízení 
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy 
Ukončení systematické návštěvy 

Policejní cely při pohotovostním a eskortním oddílu Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
Zpráva z návštěvy zařízení 
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy 
Ukončení systematické návštěvy 

Policejní cely při Obvodním oddělení PČR Benešov
Zpráva z návštěvy zařízení 
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy 
Ukončení systematické návštěvy 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv