Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Ochrana osob omezených na svobodě

Věznice

Věznice, vazební věznice, zabezpečovací detence

Podmínkami ve věznicích, stejně jako postupem Vězeňské služby ČR, se ochránce zabývá již od počátku své činnosti, a to na základě individuálních stížností, kterých každoročně přijme kolem 200. Stížnosti nejčastěji směřují proti zamítnutí žádosti o přemístění do jiné věznice, poskytované lékařské péči, uložení kázeňského trestu, podmínkám pro uskutečnění návštěv (bezkontaktní návštěvy) či napadání ze strany ostatních odsouzených. Kromě prošetřování individuálních stížností se od ledna 2006 ochránce začal o podmínky ve věznicích zajímat rovněž v rámci systematických návštěv, přičemž právě poznatky a zkušenosti z předchozí činnosti, mu byly cenným přínosem.

Při hodnocení zjištěných skutečností ochránce vychází ze zákona č. 169/199 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a prováděcí vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby a prováděcí vyhlášky č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby a zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence. Ochránce však rovněž přihlíží k  Listině základních práv a svobod (243.3 kB, Adobe Acrobat dokument),  Evropské úmluvě o lidských právech a základních svobodách (224.2 kB, Adobe Acrobat dokument) a zejména judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. Nepovšimnuty nezůstávají ani principy stanovené Evropskými vězeňskými pravidly a Minimálními standardy pro vězněné osoby či standardy CPT. Dobrou praxi na úseku vězeňství podávají i některé zahraniční příručky pro personál ve věznicích.

  • V roce 2010 vydal ochránce sborník stanovisek Vězeňství mapující prvních 10 let činnosti ochránce v oblasti vězeňství.
  • V roce 2019 vydal ochránce sborník stanovisek Vězeňství II komplexně shrnující poznatky a stanoviska ochránce k tomuto tématu.

Navštívené věznice

Přehled dosud navštívených věznic

Souhrnné zprávy z návštěv věznic

Zpráva z návštěv zabezpečovací detence (2019)

Zpráva z návštěv věznic (2016) 

Zpráva z návštěv vazebních věznic (duben 2010)

Zpráva z návštěv věznic (prosinec 2006)

Jednotlivé věznice

Vazební věznice České Budějovice
Zpráva z návštěvy zařízeníKomunikace se zařízením
Ukončení systematické návštěvy

Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno
Zpráva z návštěvy zařízení
Komunikace se zařízením
Ukončení systematické návštěvy

Věznice Plzeň
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě
Výzva zařízení k doplněníVyjádření zařízení na výzvu
Ukončení systematické návštěvy

Vazební věznice Liberec
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení a další komunikace
Ukončení systematické návštěvy

Vazební věznice Ostrava
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě
Výzva zařízení k doplněníVyjádření zařízení na výzvu
Ukončení systematické návštěvy

Věznice Heřmanice
Zpráva z návštěvy zařízení (2020)Vyjádření zařízení ke zprávě
Ukončení systematické návštěvy

Ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava
Zpráva z návštěvy zařízení Vyjádření zařízení ke zprávě
Výzva zařízeníVyjádření zařízení na výzvu
Ukončení systematické návštěvy

Ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno
Zpráva z návštěvy zařízení Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Výzva zařízeníVyjádření zařízení na výzvu
Ukončení systematické návštěvy

Vazební věznice Olomouc

Zpráva z návštěvy zařízení

Výzva ochránkyně zařízení 1

Výzva ochránkyně zařízení 2

Výzva ochránkyně zařízení 3

Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy

Vyjádření zařízení 2

Vyjádření zařízení 3

Vyjádření zařízení 4

Ukončení systematické návštěvy

Věznice Heřmanice
Zpráva z návštěvy zařízení (2016)
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Výzva ochránkyně zařízeníOdpověď zařízení na výzvu
Ukončení systematické návštěvy

Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava
Zpráva z návštěvy zařízení 
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy 
Ukončení systematické návštěvy 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv