Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Zařízení pro cizince

Ochrana osob omezených na svobodě

Zařízení pro cizince

Zařízení pro zajištění cizinců a azylová přijímací střediska jsou zařízení, ve kterých je omezována osobní svoboda cizinců. Veřejný ochránce práv je povinen v těchto zařízeních provádět preventivní systematické návštěvy a je oprávněn řešit individuální stížnosti cizinců na poměry v těchto zařízeních.

Důvody, na základě kterých může být cizince zajištěn, stejně jako podmínky výkonu zajištění v zařízení pro zajištění cizinců jsou upraveny zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky pro fungování azylových přijímacích středisek a právní titul, na základě kterého lze žadatele o mezinárodní ochranu omezit na osobní svobodě, jsou uvedeny v zákoně č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

Azylová přijímací střediska slouží k detenci žadatelů o mezinárodní ochranu po dobu nutnou k provedení základních vstupních procedur (např. zjištění totožnosti, provedení lékařského vyšetření). V zařízení pro zajištění cizinců jsou cizinci zajištěni zejména za účelem realizace správního vyhoštění či administrativního předání orgánům cizího státu.

Práva cizinců omezených na osobní svobodě jsou garantována nejen citovanými zákony, ale rovněž předpisy ústavní síly (např.  Listina základních práv a svobod (243.3 kB, Adobe Acrobat dokument)) či četnými mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Významným pramenem práva se v této oblasti stávají právní akty Evropské unie (tzv. nařízení Dublin III nebo tzv. návratová směrnice apod.). Podmínkami v evropských  detenčních zařízeních pro cizince se zabývá i Evropský soud pro lidská práva.

Odpovědi na nejčastější otázky týkající se zařízení pro zajištění cizinců jsou zodpovězeny v informačním letáku Zařízení pro zajištění cizinců.

Veřejný ochránce práv rovněž dohlíží na realizaci výkonu správního i trestního vyhoštění, předání zajištěných cizinců nebo jejich průvozu přes Českou republiku. Více informací o této působnosti ochránce naleznete zde.

Navštívená zařízení pro cizince

Přehled dosud navštívených zařízení pro cizince

Zprávy ze systematických návštěv zařízení pro cizince

Zařízení pro zajištění cizinců Drahonice
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření dotčených orgánů a komunikace s nimi

Azylové přijímací středisko Praha - Ruzyně
Zpráva z návštěvy zařízení (2017)

Vyjádření dotčených orgánů a institucí  (Správa uprchlických zařízení MV ČR, Ředitelství služby cizinecké policie, Letiště Praha, a. s.)


Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová

Zpráva z návštěvy (2016)
Vyjádření Správy uprchlických zařízení MV ČR (květen 2017)
Vyjádření Správy uprchlických zařízení MV ČR
Vyjádření Ředitelství služby cizinecké policie
Stanovisko ochránkyně k opatřením provedeným Správou uprchl. zařízení
Zpráva z návštěvy (říjen 2015)
Dopis ministrovi vnitra s vyhodnocením - sankce
 Vyjádření ministra vnitra (1 MB, Adobe Acrobat dokument)
 Vyjádření Správy uprchlických zařízení MV ČR (1.9 MB, Adobe Acrobat dokument)
Zpráva z návštěvy (srpen 2015)
Vyjádření Ministerstva vnitra ke zprávě z návštěvy
Vyjádření Zdravotnického zařízení MV ČR
Zpráva z návštěvy (2014)

Správa uprchlických zařízení MV ČR:

Zdravotnické zařízení MV ČR:

 Vyjádření Ředitelství služby cizinecké policie (březen 2015) (694.5 kB, Adobe Acrobat dokument)
 Vyjádření Ředitelství služby cizinecké policie (říjen 2015) (359.6 kB, Adobe Acrobat dokument)
Vyrozumění ministra vnitra o nedostatečném naplnění doporučení ochránkyně (sankce)
 Vyjádření ministra k sankce (218.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Zpráva z návštěv cizineckých zařízení (260.6 kB, Adobe Acrobat dokument) (2010)
Zpráva z návštěv zařízení pro zajištění cizinců (červenec 2006)

Ostatní dokumenty

Zásady účinného vyšetřování a dokumentování mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení a trestání

 Draft Standards Framework for the Treatment of Immigration Detainees (614.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv