Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Zařízení pro děti

Ochrana osob omezených na svobodě

Zařízení ústavní a ochranné výchovy

Do zařízení ústavní a ochranné výchovy, což jsou diagnostický ústav, dětský domov, dětský domov se školou a výchovný ústav, jsou umísťovány děti, u nichž byla nařízena ústavní výchova, uložena ochranná výchova nebo soudem nařízeno předběžné opatření. Výjimku představuje diagnostický ústav, který může poskytovat péči též dětem, o jejichž umístění v důsledku poruch chování požádali zákonní zástupci (tato možnost má být připravovanou novelou zákona o ústavní a ochranné výchově zrušena). 

Ochránce již od počátku své činnosti řeší stížnosti dětí, jejich rodičů či jiných osob na podmínky v těchto zařízeních a případné porušování práv. Poznatky získané z individuálních stížností využil ochránce i při systematických návštěvách, které provádí v zařízeních ústavní a ochranné výchovy od roku 2006. Zjištění a doporučení ochránce lze nalézt ve zprávách z návštěv zařízení, v nichž se vykonává ústavní a ochranná výchova. Doporučení ochránce vyplývající z individuálních stížností obsahují sborníky  Rodina a dítě (978.8 kB, Adobe Acrobat dokument) (zejména kapitola X.) a jeho dodatky a  Rodina a dítě II (1.9 MB, Adobe Acrobat dokument).

Základní právní úprava týkající se školských zařízení a práv a povinností dětí je obsažena v zákoně č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nutno však podotknout, že zacházení s dětmi a respektování jejich práv je třeba posuzovat v perspektivě naplňování Úmluvy o právech dítěte,  Listiny základních práv a svobod (243.3 kB, Adobe Acrobat dokument) a např. i školského zákona. V oblasti sanace rodiny je třeba rovněž přihlédnout k judikatuře Evropského soudu pro lidská práva.

Navštívená zařízení ústavní a ochranné výchovy

Přehled dosud navštívených zařízení ústavní a ochranné výchovy

Souhrnné zprávy ze systematických návštěv

Informace a zprávy z jednotlivých zařízení

Dětský domov Opava
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě
Ukončení systematické návštěvy

Výchovný ústav Husův domov
Zpráva z návštěvy zařízení
Komunikace se zařízením
Ukončení systematické návštěvy

Dětský domov se školou Šindlovy Dvory
Zpráva z návštěvy zařízení

Dětský domov se školou Měcholupy
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě
Ukončení systematické návštěvy

Dětský domov Kroměříž
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě
Ukončení systematické návštěvy

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi
Zpráva z návštěvy zařízení
Komunikace se zařízením
Ukončení systematické návštěvy

Dětský domov Humpolec, p. o.
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě

Výchovný ústav Husův domov
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě a další komunikace
Ukončení systematické návštěvy

Dětský domov se školou, SVP a ZŠ Chrudim
Zpráva z návštěvy zařízení

Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy

Výzva zařízení k doplnění vyjádřeníVyjádření zařízení 2
Ukončení návštěvy zařízení

Výchovný ústav, SŠ a SVP Hostinné
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení návštěvy zařízení

Dětský domov se školou Býchory
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení návštěvy zařízení

Výchovný ústav Obořiště
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení návštěvy zařízení

Radost - dětský domov, o.p.s.
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení návštěvy zařízení

Dětský domov Znojmo
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení návštěvy zařízení

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Chovánku - dětském centru rodinného typu, Brno
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení návštěvy zařízení

Dětský domov Charlotty Masarykové, Praha
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Výzva zařízeníVyjádření zařízení 2
Ukončení návštěvy zařízení

Dětský domov Čeladná
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení návštěvy zařízení

Klokánek Láskova, Praha, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Zpráva z návštěvy zařízení (2016)
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy 1
Výzva zařízeníVyjádření zařízení 2
Ukončení návštěvy zařízení

Mosťáček, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském domově a Školní jídelně Most
Zpráva z návštěvy zařízení (2016)
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení návštěvy zařízení

Středisko sociální prevence Olomouc
Zpráva z návštěvy zařízení (2016)
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení návštěvy zařízení

Dětské centrum Znojmo, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Zpráva z návštěvy zařízení (2016)
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení návštěvy zařízení

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském centrum Veská, p. o.
Zpráva z návštěvy zařízení (2016)
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení návštěvy zařízení

Klokánek Chomutov, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Zpráva z návštěvy zařízení (2016)
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení návštěvy zařízení

Klokánek Kollárova, Kroměříž, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Zpráva z návštěvy zařízení (2016)
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení návštěvy zařízení

Delfínek, Trnová, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Zpráva z návštěvy zařízení (2016)
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení návštěvy zařízení

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Nová Ves u Chotěboře
Zpráva z návštěvy zařízení (2016)
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení návštěvy zařízení

Výchovný ústav a dětský domov se školou v Chrastavě
Zpráva z návštěvy zařízení (2016) 
 Zpráva z návštěvy zařízení (2012) (419.3 kB, Adobe Acrobat dokument)
 Zpráva z návštěvy zařízení (2006) (297.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

Dětský domov Dlažkovice
 Informace z návštěvy zařízení - existence škol (2013) (225.1 kB, Adobe Acrobat dokument)
 Informace z návštěvy zařízení (2012) (153.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

Ostatní dokumenty

Zásady účinného vyšetřování a dokumentování mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení a trestání

 Vyjádření ochránkyně k rozhodování ředitelů zařízení ústavní/ochranné výchovy a jeho "nedostatečná" úprava v zákoně (144 kB, Adobe Acrobat dokument)

Přehled činnosti ochránce ve vztahu k ohroženým dětem v letech 2011 - 2013

 Doporučení ministerstvu zdravotnictví (2013) (355.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Doporučení ministerstvu práce a sociálních věcí (2013) (348.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Doporučení ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (2013) (349.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Doporučení krajům (2013) (365.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv