Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Zařízení sociálních služeb

Ochrana osob omezených na svobodě

Zařízení sociálních služeb

Zařízení sociálních služeb jsou taková zařízení, která poskytují některou ze sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Ochránce provádí systematické návštěvy v pobytových zařízeních sociálních služeb, neboť závislost na poskytované péče způsobuje u příjemců služeb faktické omezení svobody.

Návštěvy jsou prováděny především v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem. V některých domovech pro osoby se zdravotním postižením se nacházejí také děti s nařízenou ústavní výchovou. Ochránce hodnotí zacházení s uživateli žijícími v zařízení sociálních služeb odlišně, než zacházení na místech tzv. "tvrdé detence" (věznice, policejní cely apod.). Špatné zacházení zde může spočívat v porušování práv garantovaných  Listinou základních práv a svobod (243.3 kB, Adobe Acrobat dokument), mezinárodními úmluvami, zákonem o sociálních službách, nerespektování etických principů, absenci úcty k lidské důstojnosti nebo nežádoucím posilování závislosti na poskytované péči. Ochránce však není oprávněn vyřizovat individuální stížnosti na poskytovanou péči, a to bez ohledu na povahu zřizovatele služby (s výjimkou výkonu ústavní výchovy).

Navštívená zařízení sociálních služeb

Přehled dosud navštívených zařízení sociálních služeb

Souhrnné zprávy z návštěv zařízení sociálních služeb

Zpráva z návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením (2020)

Zpráva z návštěv domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem (2015)

 Výzva Ministerstvu práce a sociální věcí (259.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Odpověď ochránkyně MPSV - prosinec 2015 (147.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Odpověď ochránkyně MPSV - únor 2016 (132 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Odpověď MPSV ochránkyni - listopad 2015 (337.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Odpověď MPSV ochránkyni - leden 2016 (1.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Výzva Ministerstvu zdravotnictví (225.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Odpověď MZ ochránkyni - říjen 2015 (1.3 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Výzva Všeobecné zdravotní pojišťovně (206.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Odpověď ochránkyně VZP - leden 2016 (68.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Odpověď VZP ochránkyně - listopad 2015 (316.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Odpověď VZP ochránkyni - únor 2016 (350.4 kB, Adobe Acrobat dokument)


Zpráva z návštěv soukromých zařízení sociálních služeb pro seniory  (2008)

Zpráva z návštěv domovů pro osoby se zdravotním (mentálním) postižením (říjen 2009)

Následné návštěvy v domovech pro seniory (listopad 2008)

Tematické návštěvy domovů pro seniory (říjen 2008)

Zpráva z návštěv zařízení sociálních služeb pro seniory (srpen 2007)

Zpráva z návštěv ústavů pro tělesně postižené dospělé  (duben 2006)

Informace o návštěvách jednotlivých zařízení

Srdce v domě, p. o.
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě
Ukončení systematické návštěvy

Habrovanský zámek
Zpráva z návštěvy zařízení
Komunikace se zařízením
Ukončení systematické návštěvy

DOZP Staré Město
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě
Ukončení systematické návštěvy

Domov Lidmaň p. o.
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě
Ukončení systematické návštěvy

Zvoneček Bylany
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě
Ukončení systematické návštěvy

DOZP Domeček
Zpráva z návštěvy zařízení
Komunikace se zařízením
Ukončení systematické návštěvy

Domov pod Kuňkou
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě
Ukončení systematické návštěvy

Domov Kopretina Černovice, p. o.
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě
Ukončení systematické návštěvy

Domov Pramen, p. o.
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení systematické návštěvy

Domov u rybníka Viceměřice
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení systematické návštěvy

Domov pro seniory Kociánka
Zpráva z návštěvy zařízení
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení systematické návštěvy

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek
Zpráva z návštěvy zařízeníVyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení systematické návštěvy

Domov Radost pro osoby s postižením, Merklín u Přeštic
Zpráva z návštěvy zařízeníVyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení systematické návštěvy

Domov pod Kuňkou, domov pro osoby se zdravotním postižením, Ráby
Zpráva z návštěvy zařízeníVyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení systematické návštěvy

Domeček, domov pro osoby se zdravotním postižením, Stachy
Zpráva z návštěvy zařízeníVyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Výzva zařízeníVyjádření zařízení 2
Ukončení systematické návštěvy

Domov Lidmaň (zařízení pro osoby se zdravotním postižením)
Zpráva z návštěvy zařízeníVyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení systematické návštěvy

Domov pro seniory Burešov
Zpráva z návštěvy zařízení (2017)
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Komentář ochránkyně k vybraným opatřením
Ukončení systematické návštěvy


Zařízení pro osoby se zdravotním postižením Srdce v domě, Klentnice
Zpráva z návštěvy zařízení (2017)
Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení systematické návštěvy

Domov se zvláštním režimem Sanatorium Lotos
Zpráva z návštěvy zařízení (2016)
následná komunikace se zařízením

Sociální a zdravotní centrum Letiny
Zpráva z návštěvy zařízení (2014) 
 Výzva Krajskému úřadu Plzeňského kraje (225.4 kB, Adobe Acrobat dokument)
 Výzva Ministerstvu práce a sociálních věcí (267.4 kB, Adobe Acrobat dokument)
Zpráva z návštěvy zařízení (2013)
 Výzva Krajskému úřadu Plzeňského kraje (225.4 kB, Adobe Acrobat dokument) Vyjádření krajského úřadu ke zprávě (185.5 kB, Adobe Acrobat dokument)
 Výzva Ministerstvu práce a sociálních věcí (402.1 kB, Adobe Acrobat dokument) Vyjádření ministerstva ke zprávě (363.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

Zpráva z návštěvy Sanatoria Jevišovka (červenec 2006)

Ostatní dokumenty

Zásady účinného vyšetřování a dokumentování mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení a trestání

Recenze anglické směrnice o používání omezovacích prostředků

 Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí  (623.4 kB, Adobe Acrobat dokument)(sborník z konference 20.-21. února 2014 v Brně)

 Podávání léčiv klientům s demencí v zařízeních sociálních služeb. Analýza medikačních karet. (říjen 2014) (200.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

Hospitalizace osob s omezenou svéprávností - spis 2076/2014/VOP/AHD

 Poznatky přizvaného experta ke kvalitě stravy v zařízení pro seniory se syndromem demence (599.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Výzkum dostupnosti sociální služby - domov pro seniory (2013) (575.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Extrakty ze zpráv z návštěv zařízení pro seniory (srpen 2013) (549.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Zacházení s osobami s demencí - poznatky evropských NPM (481.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Stanovisko k poskytování sociální péče na základě živnostenského oprávnění (duben 2013) (84.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Zvláštní režimová opatření ve vztahu k požívání alkoholu (únor 2013) (303.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Změny u hospitalizací osob s upravenou způsobilosti k právním úkonům v psychiatrických nemocnicích (406.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Nepravidelné podání léků s tlumivým účinkem v pobytových zařízeních sociálních služeb (373.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Kompetence opatrovníka u klientů v pobytových zařízeních sociálních služeb (509.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Význam posudku lékaře při jednání se zájemcem o pobytovou sociální službu (409.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Zvláštní režim a zásah do základních práv a svobod (382.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Ošetřovatelské aspekty při poskytování pobytové služby osobám s demencí (413.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Rovné zacházení: Vodicí a asistenční pes (410.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Ochrana před diskriminací: Vyhrazené parkování (514.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Přeplatky (vratky)za neodebranou péči v pobytových zařízeních sociálních služeb (březen 2011) (170 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv