Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Pomoc občanům EU

Pomoc občanům EU

Ochránce pomáhá občanům Evropské unie, kteří bydlí nebo pracují v jiném členském státě, a podporuje rovné zacházení s nimi bez ohledu na jejich státní příslušnost.

   

Díky Evropské unii každý členský stát určil jeden nebo více orgánů, které mají za úkol pomáhat občanům Evropské unie v jiných státech a tím přispívat k naplňování práva volného pohybu občanů EU. Seznam těchto orgánů je dostupný na webových stránkách Evropské komise . V České republice je tímto orgánem ochránce.

Na ochránce se mohou obracet lidé, kteří se setkali s nerovným zacházením z důvodu své státní příslušnosti a jsou občany Evropské unie (tj. jsou občany některého členského státu EU) nebo rodinnými příslušníky občana Evropské unie (i když sami občany EU nejsou). Stejná práva jako občané EU mají také občané států tvořících Evropský hospodářský prostor (Norsko, Island a Lichtenštejnsko).

Antidiskriminační zákon zakazuje diskriminaci pracovníků (zaměstnanců) z jiných členských států Unie a jejich rodinných příslušníků především v oblasti přístupu a podmínek v zaměstnání, tedy zejména co se týče pracovních podmínek, odměňování, kariérního postupu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo členství v odborech; dále také v přístupu k sociálním a daňovým výhodám, odborné přípravě, k bydlení a při poskytování pomoci úřady práce.

K hlavním úkolům ochránce v této oblasti patří:

  • Poskytovat informace občanům EU o jejich právech, kam se obracet a jak postupovat
  • Poskytovat metodickou pomoc při podezření na diskriminaci z důvodu státní příslušnosti a při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace
  • Komunikovat s úřady a soukromými osobami ve věcech výkonu práva volného pohybu občanů Evropské unie a rovného zacházení z důvodu státní příslušnosti
  • Provádět výzkumy, vydávat zprávy a doporučení ve věcech výkonu práva volného pohybu občanů Evropské unie a rovného zacházení z důvodu státní příslušnosti
  • Komunikovat s orgány v jiných členských státech EU, které mají obdobné postavení jako ombudsman

Díky Evropské unii každý členský stát určil jeden nebo více orgánů, které uvedené úkoly vykonává. Jejich seznam je dostupný na webových stránkách Evropské komise .

 

Cílem ochránce v této oblasti je usnadnění volného pohybu pracovníků po Evropské unii. Občané EU mají právo odejít do jiného členského státu za účelem výkonu práce a mají přitom právo na stejné zacházení jako domácí příslušníci daného státu. Volný pohyb pracovních sil pro Evropské unii je zaručen už v zakládacích smlouvách – ve Smlouvě o fungování Evropské unie a je dále rozveden v řadě navazujících právních předpisů. Rovného zacházení požívají občané EU a také jejich rodinní příslušníci, pokud jde o přístup k zaměstnání, podmínky zaměstnání a pracovní podmínky, zejména pokud jde o odměňování, skončení pracovního poměru a daňové a sociální výhody. Ochránce má sloužit jako kontaktní místo, na které se tyto osoby mohou obracet v případě, že budou v uvedených oblastech čelit nějakým problémům. Ochránce se může zabývat i případy osob, které nejsou unijními pracovníky (osob s příjmy z jiných zdrojů než ze zaměstnání, studentům, apod.), i když jim právo na rovné zacházení nesvědčí za všech okolností.

Více informací o tom, jak vám může ochránce pomoci, je k dispozici  zde  (466.5 kB, Adobe Acrobat dokument).

Pokud se budete chtít podívat, jakými případy s přesahem do evropského práva se ochránce v minulosti zabýval, můžete si přečíst Sborník stanovisek Občanství Evropské unie 

Bürger der Europäischen Union

Citoyens de l'Union européenne

Obywatele Unii Europejskiej

Граждани на Европейския съюз

Cetățeni al Uniunii Europene

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv