Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Informace > Přístupnost webu

Prohlášení o přístupnosti

Kancelář veřejného ochránce práv prohlašuje, že při tvorbě webu byl kladen důraz na maximální funkčnost a přístupnost obsahu. Web veřejného ochránce práv vyhovuje všem důležitým doporučením obsaženým v dokumentu Best practice - Pravidla pro tvorbu přístupného webu , vydaném Ministerstvem informatiky ČR WCAG 1.0 .

Během posledních 5 měsíců byly ve webové prezentaci www.ochrance.cz  provedeny úpravy v  souladu s pravidly střední úrovně přístupnosti Metodiky Blind Friendly Web 2.3  tak, aby byla i v této oblasti zajištěna maximálně možná přístupnost.

Soupis nejdůležitějších provedených úprav:

 • Grafické objekty, které slouží k ovládání stránky, mají definovanou textovou alternativu.
 • Změna obsahu stránky je způsobena pouze aktivací nějakého prvku.
 • Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.
 • Technické řešení stránek je navrženo tak, aby byl obsah stránek správně zobrazen ve všech běžně používaných prohlížečích.
 • Barvy písma a podkladu jsou dostatečně kontrastní.
 • Stránky jsou přístupné i při ignorování barev na stránce, stylů a  velikosti písma a při nastavení různých barevných schémat operačního systému.
 • U formulářů jsou odpovídajícím způsobem svázány formulářové prvky s  popisky.
 • Webová prezentace respektuje standardy konsorcia W3C, zdrojový kód stránek je vytvořen v souladu s normou XHTML 1.0 Strict, vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS) tak, že stránky jsou přístupné i po vypnutí CSS stylů bez ztráty obsahové informace.
 • Ke strukturování obsahu webových stránek jsou použity značky pro nadpisy a seznamy v souladu se specifikací.

Pravidla přístupnosti nesplňují následující části webové prezentace:

 1. Formulář elektronického podání fy Gordic funkčně provázaný s programem spisové a archivní služby Ginis na adrese: http://poe.gordic.cz/cgi-bin/WebObjects.exe/KVOP.woa  Pozn.: Pro podání podnětu ochránci je však možno alternativně použít běžné elektronické pošty a další způsoby uvedené na  tomto webu v sekci Kontakt.
 2. Dokumenty jejichž technické provedení je autorsky svázáno s editorem tištěné verze porušují pravidlo, že značky pro nadpisy a seznamy v  textech musí být použity v souladu se specifikací.

Od 30. září 2005 jsou stránky www.ochrance.cz  zařazeny v Katalogu stránek přístupných pro nevidomé  a jsou oprávněny používat logo Blind Friendly Web.

Kontakt na technického správce

V případě technických problémů s prohlížením těchto stránek se prosím obraťte na technického správce na adresu admin@ochrance.cz.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv