Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Stížnosti na úřady

Stížnosti na úřady


Ochránce chrání osoby před protiprávním či nesprávným jednáním úřadů a dalších orgánů státní správy nebo před jejich nečinností.

Na ochránce se mohou obracet lidé se stížnostmi na všechny úřady, které vykonávají státní správu (ministerstva, krajské, městské či obecní úřady, další specializované úřady – např. školské, báňské apod.).

Ochránce je nezávislý a nestranný  – nepodléhá politickým tlakům a je zodpovědný pouze Poslanecké sněmovně. V rámci prošetřování stížností má právo nahlížet do úředních či soudních spisů, žádat úřady o vysvětlení, může bez ohlášení provádět místní šetření apod. Díky těmto pravomocem dokáže důkladně analyzovat problém, odhalit jeho příčiny a navrhnout řešení.  I když není sám oprávněn vydávat rozhodnutí nebo rušit či měnit chybná rozhodnutí úřadů, v naprosté většině případů vedou jeho šetření k úspěšnému konci a úřady své chyby obvykle samy napraví.

V této části najdete informace o tom, jak podat stížnost ochránci, s čím ochránce může pomoci a s čím ne, na jaké úřady a instituce si lze ochránci stěžovat, či jak probíhá šetření. Ochránce zde také zveřejňuje některá zásadní stanoviska obsahující jeho právní názor a argumentaci

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv