Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Stížnosti na úřady > Chcete si stěžovat?

Chcete si stěžovat?

S čím ochránce může pomoci a s čím ne

Může pomoci: 

 • Když nesouhlasíte s rozhodnutím nebo postupem úřadu
 • Když je úřad nečinný – tj. nevydal rozhodnutí ve stanovené lhůtě, nezahájil řízení apod.
 • Když si myslíte, že jste měl být účastníkem řízení, ale nepřizvali vás k němu
 • Když se domníváte, že se úřad nebo úředník k vám chová arogantně nebo nevhodně

Události, kterých se stížnost týká, by neměly být starší než 1 rok.

Nemůže pomoci:

 • S rozhodováním samosprávy obcí a měst (např. při přidělování obecních bytů, nakládání s majetkem obce, schvalování územních plánů apod.)
 • S rozhodovací činností soudů
 • S exekucí
 • S občanskoprávními věcmi (např. spory se sousedy, půjčky, kupní smlouvy, splácení dluhů aj.)
 • S pracovněprávními věcmi (uzavírání či ukončování pracovního poměru apod.)
 • S trestněprávními věcmi (např. pokud nesouhlasíte s uloženým trestem, zahájením/nezahájením trestního řízení či průběhem vyšetřování apod.)
 • Jestliže máte výhrady vůči nějakému zákonu

Nejobvyklejší úřady a instituce, na něž se VZTAHUJE působnost ochránce:

 • ministerstva
 • obecní a krajské úřady
 • Česká správa sociálního zabezpečení
 • sociální odbory místních úřadů
 • orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
 • stavební úřady
 • odbory životního prostředí
 • hygienické stanice
 • památkové úřady
 • katastrální úřady
 • matriční úřady
 • úřady práce
 • zdravotní pojišťovny
 • cizinecká policie
 • celní úřady
 • soudy (jen v případech průtahů v řízení, nevhodném chování soudců apod., nikoli v rozhodování soudů)
 • Policie ČR (nikoli v trestním řízení)
 • Vězeňská služba ČR (věznice)
 • zařízení, kde se vykonává ochranná nebo ústavní výchova
 • Česká obchodní inspekce
 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
 • orgán státní správy soudu (předseda nebo místopředseda soudu)

Pokud si nejste jisti, jestli vám ombudsman ve vaší věci může pomoci, volejte na informační linku ochránce: 542 542 888 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv