paper 3d typewriter ethical dilemma essay do homework late at night or early in the morning old writing paper my admission essay discount code writing how to write an admission essay 1500 words phd thesis on ofdm dissertation committee invitation
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Stížnosti na úřady > Chcete si stěžovat?

Chcete si stěžovat?

S čím ochránce může pomoci a s čím ne

Může pomoci: 

 • Když nesouhlasíte s rozhodnutím nebo postupem úřadu
 • Když je úřad nečinný – tj. nevydal rozhodnutí ve stanovené lhůtě, nezahájil řízení apod.
 • Když si myslíte, že jste měl být účastníkem řízení, ale nepřizvali vás k němu
 • Když se domníváte, že se úřad nebo úředník k vám chová arogantně nebo nevhodně

Události, kterých se stížnost týká, by neměly být starší než 1 rok.

Nemůže pomoci:

 • S rozhodováním samosprávy obcí a měst (např. při přidělování obecních bytů, nakládání s majetkem obce, schvalování územních plánů apod.)
 • S rozhodovací činností soudů
 • S exekucí
 • S občanskoprávními věcmi (např. spory se sousedy, půjčky, kupní smlouvy, splácení dluhů aj.)
 • S pracovněprávními věcmi (uzavírání či ukončování pracovního poměru apod.)
 • S trestněprávními věcmi (např. pokud nesouhlasíte s uloženým trestem, zahájením/nezahájením trestního řízení či průběhem vyšetřování apod.)
 • Jestliže máte výhrady vůči nějakému zákonu

Nejobvyklejší úřady a instituce, na něž se VZTAHUJE působnost ochránce:

 • ministerstva
 • obecní a krajské úřady
 • Česká správa sociálního zabezpečení
 • sociální odbory místních úřadů
 • orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
 • stavební úřady
 • odbory životního prostředí
 • hygienické stanice
 • památkové úřady
 • katastrální úřady
 • matriční úřady
 • úřady práce
 • zdravotní pojišťovny
 • cizinecká policie
 • celní úřady
 • soudy (jen v případech průtahů v řízení, nevhodném chování soudců apod., nikoli v rozhodování soudů)
 • Policie ČR (nikoli v trestním řízení)
 • Vězeňská služba ČR (věznice)
 • zařízení, kde se vykonává ochranná nebo ústavní výchova
 • Česká obchodní inspekce
 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
 • orgán státní správy soudu (předseda nebo místopředseda soudu)

Pokud si nejste jisti, jestli vám ombudsman ve vaší věci může pomoci, volejte na informační linku ochránce: 542 542 888 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv