online social studies online homework help business school essay service assignment of contractual rights cheap custom term papers primary homework help habitats homework help woodlands junior henderson live homework help dissertation help service uk dna business plan
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Veřejný ochránce práv

Veřejný ochránce práv

Veřejný ochránce práv je monokratickým[1] nezávislým a nestranným státním orgánem, který stojí mimo veřejnou správu a není tedy úřadem. Zákonem je naopak povolán k tomu, aby činnost veřejné správy kontroloval a dohlížel na ni.

Ochránce je volen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na období 6 let z kandidátů navržených prezidentem a Senátem. Zvolen může být pouze na dvě bezprostředně po sobě jdoucí funkční období.

Ze své činnosti se ochránce zodpovídá Poslanecké sněmovně PČR.

Veškerá šetření vede ochránce, případně jeho zástupce, osobně a je to výhradně ochránce, resp. jeho zástupce, kdo vydává stanoviska či zprávy o výsledcích šetření.

Ochránce má jednoho zástupce voleného Poslaneckou sněmovou PČR stejným způsobem a se stejnými podmínkami, jako je tomu u ochránce.

Zástupce zastupuje ochránce v době jeho nepřítomnosti a zákon ochránci umožňuje pověřit ho výkonem části své působnosti.

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček pověřil svoji zástupkyni působností v oblasti ochrany práv osob omezených na svobodě, ochrany práv osob se zdravotním postižením, ochranou práv dětí, mládeže a rodiny, oblastí armády, policie a vězeňství, věcmi cizinců, správou zaměstnanosti a práce, zdravotnictvím, školstvím aj.

Sídlem veřejného ochránce práv je Brno.

 [1] tj. orgánem jedné osoby

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv