Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Veřejný ochránce práv > Zástupkyně veřejného ochránce práv

Mgr. Monika Šimůnková – zástupkyně veřejného ochránce práv

Funkční období od 4. prosince 2019

Narodila se 25. 12. 1972 v Praze.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Patří k předním odborníkům na právní ochranu dětí.

V rámci studia absolvovala roční stipendijní pobyt na univerzitě v německém Pasově. V roce 2002 úspěšně složila advokátní zkoušku a působila v řadě právnických kanceláří.

V letech 2004 – 2010 pracovala jako právnička a zástupkyně ředitelky Nadace Naše dítě. Věnovala se zde řadě projektů na ochranu dětských práv, byla členkou představenstva mezinárodní organizace v oblasti dětských práv EURONET se sídlem v Bruselu. Je také zakladatelkou Linky právní pomoci Nadace Naše dítě, za níž obdržela společně s nadací v roce 2006 cenu Právník roku v kategorii rodinné právo.

V roce 2011 byla jmenována zmocněnkyní vlády pro lidská práva. Tuto funkci vykonávala takřka tři roky a věnovala se zejména problematice sociálního vyloučení, ochraně dětí, seniorů, lidí s postižením a národnostním menšinám. Zaměřila se též na oblast školství, zajímala se o vězeňství a práva lidí v zařízeních, v nichž dochází k omezení svobody. Iniciovala českou verzi kampaně Rady Evropy „Jedno z pěti – Stop sexuálnímu zneužívání dětí“ a např. také vznik sekce pro děti na webových stránkách ombudsmana. Vedla několik delegací ČR při obhajobě zpráv o dodržování lidských práv a plnění závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv např. před Výborem OSN pro práva dítěte, Radou OSN pro lidská práva, Radou Evropy aj.

V roce 2014 získala podruhé cenu Právník roku, tentokrát v kategorii občanská a lidská práva.

V letech 2016 – 2018 působila jako poradkyně ministrů školství mládeže a tělovýchovy pro oblasti společného vzdělávání a souvisejících témat. Cenné zahraniční zkušenosti k tomuto tématu získala na stáži v rámci programu americké vlády International Visitor Leadership Program v oblasti Podpory menšin ve vzdělávání.

Lidskoprávním tématům se věnovala i jako právnička v Českém helsinském výboru.

V současné době je členkou Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva, pracovní skupiny k porodnictví při Radě vlády pro rovnost žen a mužů a zapojila se do aktivity na podporu přijetí zákona o odškodnění nezákonně sterilizovaných žen. V souvislosti s ochranou práv dětí v soudních řízeních a větší podporou rodiny se podílí na snahách o zlepšení podmínek rodinněprávního a opatrovnického soudnictví, a to i v souvislosti s postavením osob omezených ve svéprávnosti.

Hovoří německy a anglicky. Své odborné znalosti a dovednosti si dále rozšířila mediačním výcvikem Řešení konfliktu technikou mediace u Asociace mediátorů.

 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv