Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zvláštní oprávnění > Vláda ČR > 2011-Správní poplatek za kopie

Správní poplatek za kopie z úředního spisu

V roce 2011 doporučil ochránce vládě, aby změnila Sazebník správních poplatků (konkrétně položky č. 3) obsažený v příloze zákona o správních poplatcích (zákon č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Jádrem problému je skutečnost, že zaplacení poplatku hrubě převyšujícího náklady za pořízení kopie z úředního spisu, se vyžaduje i po účastnících dosud neskončených správních řízení. To podle ochránce odporuje právu na spravedlivý proces. Ochránce doporučil změnu sazebníku tak, aby buďto klesla cena fotokopie za jednu stránku na běžnou komerční úroveň (namísto 15,- Kč jen 1,50 Kč), nebo aby zákon zcela osvobodil od placení předmětného poplatku účastníky pravomocně neskončených řízení. Vláda na základě doporučení ochránce uložila usnesením č. 633 ze dne 24. srpna 2011 ministru vnitra, aby předložil novelu zákona o správních poplatcích, která bude vycházet z doporučení ochránce.

Ministerstvo vnitra na sklonku roku 2011 usnesení vlády splnilo, avšak dle názoru ochránce připravená novela nenaplňuje jeho doporučení. Správní poplatek má být snížen jen částečně (na 15,- Kč za první 5,- Kč za každou další stranu) a účastníci probíhajících správních řízení nebudou ze zákona osvobozeni (osvobodit účastníky řízení bude možné jen na základě správní úvahy úřadu a z „důvodů hodných zvláštního zřetele“). Podle poznatků ministerstva vnitra je přitom výnos tohoto poplatku zcela marginálním rozpočtovým příjmem a mnohé úřady jej již nyní po účastnících řízení nevyžadují. Ochránce nerozumí důvodům podoby předkládané novely a uplatnil k ní své připomínky. Vláda připomínky ochránce již nezohlednila a návrh novely bude předložen Poslanecké sněmovně v podobě připravené ministerstvem.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv