Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zvláštní oprávnění > Vláda ČR > 2012-Odškodňování

Odškodňování za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup státu

SZD 3/2012/TČN

Veřejný ochránce práv se obrátil na vládu s žádostí o odstranění nevhodné praxe ministerstev a dalších ústředních správních orgánů při projednávání žádostí o náhradu škody nebo přiměřené zadostiučinění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup státu. Rozsáhlé šetření ochránce totiž prokázalo, že žádosti o odškodnění nejsou jednotlivými úřady vyřizovány stejným způsobem, každý úřad si projednání nároku na odškodnění vykládá jiným způsobem, většinou v „zájmu státu“. Úřady v řadě případů odmítají a priori dobrovolné odškodňování a tedy napravení nezákonností či chyb, kterých se stát na občanovi dopustil. Poškození občané jsou tak nuceni obracet se na soudy. Proces odškodňování se tím protahuje a  zvyšuje se přetíženost soudního systému.

Příkladem dobré správní praxe je Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra a Český úřad zeměměřický a katastrální. U ostatních ombudsman shledal více či méně závažné nedostatky. Jako nejzávažnější příklady lze uvést neodůvodňování zamítavých stanovisek Ministerstvem financí, zcela chybné pojímání nesprávného úředního postupu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, nebo úplnou absenci dobrovolného odškodňování u Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

Vzhledem k mezinárodním závazkům České republiky a judikatuře českých soudů i Evropského soudu pro lidská práva je nezbytné, aby došlo ke sjednocení správní praxe ministerstev a dalších úřadů ve věci odškodňování.

Ombudsman už v roce 2010 formuloval Desatero dobré praxe při odškodňování. Nyní žádá vládu, aby svým usnesením zavázala dotčené správní úřady k jeho dodržování. Správní praxe odškodňování by se tím sjednotila, byla by transparentní a pomohla by České republice při obhajobě jejích postupu u Evropského soudu pro lidská práva. Současně ombudsman žádá vládu, aby uložila ministru spravedlnosti zpracovat a předložit návrh změny zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem tak, aby byla podrobněji rozvedena možnost vymáhání poskytnutého odškodnění po osobě, která nese odpovědnost za vadné rozhodnutí či nesprávný úřední postup.

 Vyrozumění ochránce vládě (411.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Doporučení ochránce (264.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Předkládací zpráva (119.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Návrh usnesení vlády (122.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Usnesení vlády (29.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv