Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zvláštní oprávnění > Vláda ČR > 2012-Soudní průtahy

Systémové nedostatky při naplňování práva na spravedlivý soudní proces

SZD 9/2012/VOP/PJ

Ochránce se obrátil na vládu ve věci dlouhodobé přetíženost soudů a jejich nedostatečného personální a technické zajištění, které vedou k porušování ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces a tedy i práva na to, aby věc byla rozhodnuta v přiměřené lhůtě. Jde o masově rozšířený a trvalý jev, s nímž se ochránce při vyřizování podnětů z oblasti státní správy soudů setkává.

Z hlediska druhu soudních řízení dochází k průtahům nejčastěji v civilním soudnictví, v opatrovnických řízeních a v exekuční agendě, která soudům obecně činí značné potíže. Na úrovni krajských soudů dochází k průtahům zejména u insolvenčních řízení. Naopak v trestním soudnictví k průtahům nedochází vůbec.

Otázka personálního zajištění justice je dlouhodobě neřešena. Problémem není nedostatek soudců, spíš jejich nerovnoměrné rozložení. Systém pokulhává i v tak elementárních situacích, jako je odchod soudců na mateřskou či rodičovskou dovolenou. Zásadní a negativní dopad na plynulost soudních řízení a aktuální situaci v soudnictví má však dlouhodobě nízký počet administrativních pracovníků (zapisovatelky, vyšší soudní úředníci, asistenti). Krácení rozpočtů a následné propouštění administrativy v letech 2010 a 2011 mělo přímé dopady na plynulost řízení v některých agendách (zejména exekuční). Stát sice možná ušetřil na platech, ale tyto peníze následně musí vyplácet v rámci odškodnění za průtahy v soudních řízeních.

Veřejný ochránce práv už řadu let upozorňuje na nutnost systémového řešení k zajištění plynulosti soudních řízení. Stávající nápravné mechanismy – stížnost předsedovi soudu na průtahy a návrh na určení lhůty k procesnímu úkonu – systémově nefungují, jestliže je systém soudnictví dlouhodobě přetížen. Mohou napravit jen zvlášť křiklavé nedostatky u konkrétního soudního řízení. V praxi to však v konečném důsledku znamená, že takový případ je upřednostněn na úkor jiných, které se tím dostávají rovněž do průtahů. Tento postup považuje ochránce za neústavní i neetický, protože narušuje princip rovnosti účastníků soudních řízení. Stěžovatel by se sice domohl svého práva na projednání věci v přiměřené lhůtě, ale stejné právo účastníků ostatních soudních řízení by bylo porušeno jen proto, že nápravný prostředek nevyužili. Účastníkům takových soudních řízení pak zbývá jen žádat odškodnění, což ovšem pro stát představuje zbytečné výdaje ze státního rozpočtu, nehledě k tomu, že pokud Ministerstvo spravedlnosti odškodnění nepřizná, je rozhodováním o něm následně opět zatížen soud.

 Vyrozumění ochránce vládě (334 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Předkládací zpráva (120.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Návrh usnesení vlády (117.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Usnesení vlády (27.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv