Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zvláštní oprávnění > Vláda ČR > 2015-Limity pro čistírny vod

Zrušení přílohy nařízení vlády, která brání lepšímu čištění odpadních vod vypouštěných do vodních toků a nádrží

SZD 3/2015/JBV

Veřejná ochránkyně práv žádá vládu, aby zastavila znečišťování vodních toků a nádrží. Máme sice kvalitní čistírny odpadních vod, ale kvůli právnímu předpisu úřady nemohou provozovatele nutit, aby do řek a nádrží vypouštěli méně znečišťujících látek.

Kvalita vody ve vodních tocích a nádržích se zhoršuje a jak veřejná ochránkyně práv šetřením zjistila, mohou za to právní předpisy. Čistírny odpadních vod v České republice totiž bez problémů dokážou vodu čistit mnohem lépe, ale současná legislativa jim stanovuje velmi benevolentní limity na vypouštěné znečišťující látky. V řadě případů byly provozovatelům limity dokonce sníženy oproti původním povolením. Výsledkem je, že čistírny nepracují na plný výkon, ale vodoprávní úřady jim to nemohou nařídit.

Příčinou tohoto stavu je nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, které v příloze uvádí číselné hodnoty pro jednotlivé znečišťující látky, včetně fosforu. Pro vodoprávní úřady je nařízení závazné a podle něj stanovují provozovatelům emisní limity, aniž by mohly brát v plném rozsahu v úvahu potenciál a technologii čistíren. Pokud tedy provozovatel sám dobrovolně neprojeví snahu o plné využití čistírny a nenavrhne přísnější limity, vodoprávní úřad ho k tomu nemůže donutit.

Příkladem může být čistírna odpadních vod Veverská Bítýška, která by mohla, jestliže jí budou v řízení povoleny benevolentnější limity, do vodního toku v budoucnu vypouštět vodu mj. s vysokou koncentrací fosforu. Ten má za následek přemnožení silic v Brněnské přehradě, které pak musí správce povodí nákladně odstraňovat. Čistírna přitom může i bez zvýšených investic čistit mnohem lépe. S obdobným problémem se potýká např. i Vranovská přehrada, která je navíc zdrojem pitné vody pro tisíce obyvatel.

„Je nesmyslné mít kvalitní čistírny odpadních vod, ale kvůli právnímu předpisu je nevyužívat naplno a jen přihlížet, jak se voda v řekách a nádržích zhoršuje,“ shrnuje podstatu problému veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Obrátila se proto na vládu s doporučením, aby vypustila číselné hodnoty koncentrací znečišťujících látek a současně zpřesnila popis nejlepších dostupných technologií čistíren. Vodoprávní úřady by pak mohly ukládat provozovatelům, aby plně využívali potenciál čistíren a vypouštěli do vodních toků méně znečišťujících látek.

Doporučení ochránkyně přichází v době, kdy je vládě připraven k projednání návrh nového nařízení o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod. Změnu by tedy bylo možné projednat při této příležitosti. 

 Celý text doporučení vládě (260.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

Vláda doporučení ochránkyně odmítla. V diskuzi ministrů bylo pouze navrženo, aby vznikla pracovní skupina, která by připravila návrh nové tabulky s přísnějšími limity.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv