Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zvláštní oprávnění > Vláda ČR > 2016-MMR-odškodňování

Ministerstvo pro místní rozvoj porušuje zákon. Ochránkyně vyzvala vládu k zjednání nápravy.

SZD 21/2014/VOP

Ministerstvo pro místní rozvoj odmítá jako jediné poskytovat odškodnění za nepřiměřenou délku řízení. Nejčastěji se jedná o řízení před stavebními úřady. Veřejná ochránkyně práv se snažila přesvědčit ministryni a její náměstky, aby od této nezákonné praxe upustili. Bohužel marně. Nyní se proto obrací na vládu, aby ministerstvu uložila zjednání nápravy.

Veřejná ochránkyně práv dlouhodobě monitoruje postup ústředních institucí státní správy při vyřizování žádostí o odškodnění. V této činnosti navazuje na své předchůdce. Již v roce 2012 konstatoval tehdejší ochránce, že Ministerstvo pro místní rozvoj odmítá nároky na poskytnutí odškodnění (zadostiučinění) za nemajetkovou újmu, způsobenou především nepřiměřenou délkou řízení. Ve většině případů se jedná o nepřiměřenou délku řízení před stavebními úřady.

Ministryně pro místní rozvoj ochránkyni ve svých písemných vyjádřeních ujišťovala, že ministerstvo poskytování odškodnění neodmítá. Naše analýza však prokázala pravý opak:

  • v období od 1. ledna 2010 do 1. června 2015 obdrželo ministerstvo 250 žádostí o odškodnění;
  • ani v jednom případě ministerstvo neshledalo nárok jako důvodný;
  • v 75 případech proto žadatelé uplatnili svůj nárok u soudu;
  • v 10 případech soud žadatelům zadostiučinění za nemajetkovou újmu již přiznal;
  • o řadě dalších žalob nebylo doposud rozhodnuto, nicméně lze předpokládat, že o mnohých rozhodne soud stejným způsobem.

Hlavní nedostatky Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj je jediným ústředním orgánem, který odmítá poskytovat odškodnění (zadostiučinění) za nemajetkovou újmu, způsobenou především nepřiměřenou délkou řízení. Postupuje v rozporu se zákonem č. 82/1998 Sb., s Desaterem dobré praxe,  i s dosavadní ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu a Evropského soudu pro lidská práva.

Ministerstvo nepoučuje žadatele o jejich právu domáhat se odškodnění u příslušného soudu. Ministerstvo také nevyzývá žadatele k doplnění v případech, kdy v žádosti chybí některý z důležitých podkladů, bez něhož není možné žádost objektivně posoudit.

Veřejná ochránkyně práv proto navrhla vládě uložit ministryni Karle Šlechtové, aby Ministerstvo pro místní rozvoj svou praxi změnilo a zmíněné nedostatky napravilo.

 Vyrozumění vlády (434.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Předkládací zpráva (368.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

Dne 5. září 2016 vláda projednávání tohoto bodu přerušila, neboť ze strany Ministerstva pro místní rozvoj došlo v rámci jednání vlády k určitému posunu ve vnímání celé problematiky. V říjnu 2016 ministerstvo ochránkyni informovalo o přijatých opatření k nápravě. Ochránkyně považuje přijatá opatření za dostatečná, proto již na dalším projednávání vládou nadále netrvá a předložený materiál stáhla.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv