Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zvláštní oprávnění > Vláda ČR > 2016-MMR-výkon rozhodnutí

Ombudsmanka žádá vládu o nápravu nezákonné praxe v oblasti stavebního řádu

SZD 6/2011

Ministerstvo pro místní rozvoj je dlouhodobě nečinné v řešení náhradního výkonu rozhodnutí stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu. Veřejná ochránkyně práv proto žádá vládu, aby ministerstvu uložila vytvořit program s pravidly poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu ke krytí nákladů na výkon těchto rozhodnutí.

Od roku 2004 veřejný ochránce práv opakovaně upozorňoval Ministerstvo pro místní rozvoj na dlouhodobý problém v oblasti stavebního řádu, kterým je neprovádění výkonu rozhodnutí stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu podle stavebního zákona. Jde např. o rozhodnutí o nařízení odstranění stavby, o nařízení nutných zabezpečovacích prací, rozhodnutí o nařízení nezbytných úprav apod.

Jestliže stavební úřad pravomocným a vykonatelným rozhodnutím ve veřejném zájmu uloží povinnost a stavebník či vlastník ji dobrovolně nesplní, má podle správního řádu přistoupit stavební úřad k nucenému výkonu rozhodnutí. Stavební úřad, resp. obec, má nařízené práce provést nebo zajistit sám a náklady pak může po vlastníkovi vymáhat.

Už první ombudsman Otakar Motejl opakovaně upozorňoval, že v ČR nejsou vyčleněny finanční prostředky pro zajištění nuceného výkonu rozhodnutí a obce nemohou tyto náklady hradit ze svých rozpočtů. Výsledkem je pak rezignace na vymáhání práva, což vážně narušuje principy právního státu. Ombudsman Pavel Varvařovský v roce 2013 navázal konstatováním, že problém zůstává nadále nevyřešen, a poukázal na společnou odpovědnost Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí. Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček pak k otázce financování výkonu rozhodnutí shromáždil další konkrétní fakta, z nichž vyplynulo, že kvůli nedostatku finančních prostředků není v ČR ročně vykonáno několik desítek rozhodnutí stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu.

Přestože Ministerstvo pro místní rozvoj ví o daném problému přinejmenším od roku 2004, neřeší ho. Posun ve věci nepřineslo ani zřízení mezirezortní pracovní komise, ani jednání veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou.

Ochránkyně proto využila sankčního oprávnění informovat nadřízený orgán, resp. v tomto případě vládu, a rovněž informovat veřejnost o selhání ministerstva při ochraně zájmů garantovaných stavebním zákonem. Vládu žádá, aby uložila Ministerstvu pro místní rozvoj vytvořit program s pravidly poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu ke krytí nákladů na výkon rozhodnutí stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu. Podle ochránkyně nelze tolerovat, že z důvodu nedostatku finančních prostředků není v celostátním měřítku respektován zákona, nejsou plněna pravomocná a vykonatelná rozhodnutí stavebních úřadů a není tak zajišťována stavební kázeň.

 Vyrozumění vlády (671.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Předkládací zpráva (361.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Návrh usnesení vlády (353.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv