Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zvláštní oprávnění > Vláda ČR > 2017-Sanatorium Lotos

Nesoučinnost navštíveného zařízení

SZD 2/2017

Ochránkyně vyrozuměla vládu o tom, že zařízení sociální péče Sanatorium Lotos (Ostředek 1, Chocerady) ani po opakované výzvě nesplnilo povinnost informovat veřejnou ochránkyni práv o realizaci některých opatření k nápravě, jejichž provedení mu navrhla v návaznosti na provedenou systematickou návštěvu podle § 20 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 21a odst. 4 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv.

V dubnu 2016 provedli pověření pracovníci Kanceláře veřejného ochránce práv systematickou návštěvu zařízení Sanatorium Lotos. V době návštěvy byla většina uživatelů senioři s demencí 2. a 3. stupně. Jednalo se v pořadí o třetí systematickou návštěvu provedenou veřejným ochráncem práv v daném zařízení (první proběhla v roce 2008).

Zjištění z návštěvy zahrnovala nedostatečnou ošetřovatelskou péči, chybějící odbornost a přizpůsobení péče lidem s demencí, spoléhání na tlumicí léky namísto práce s problematickým chováním plynoucím ze syndromu demence, neodbornou manipulaci s léky, nezákonné omezování volnosti pohybu, nerespektování soukromí uživatelů, nedostatečná opatření k prevenci podvýživy uživatelů. Ochránkyně dospěla k závěru, že zjištěná pochybení dosahují intenzity ponižujícího zacházení ve smyslu čl. 7 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Svá zjištění, jejich právní hodnocení a navržená opatření k nápravě shrnula ochránkyně ve zprávě z návštěvy zařízení, kterou zaslaza zařízení a provozovateli zařízení (poskytovateli sociálních služeb). S ohledem na závažnost situace se ochránkyně rozhodla o svých zjištěních informovat i příslušné dozorové orgány.

Poskytovatel sociálních služeb akceptoval řadu navržených opatření a zajistil jejich realizaci. Realizaci mnoha dalších doporučení nemohla ochránkyně posoudit pro nejasnost došlého vyjádření a absenci důkazů o provedení opatření. Další opatření k nápravě poskytovatel sociálních služeb odmítl provést, aniž by vyvrátil závěry ochránkyně o zjištěných nedostatcích nebo navrhl jiné opatření. Z toho důvodu ochránkyně nepovažovala vyjádření za dostatečné a požádala o jeho doplnění. Lhůta k dodatečnému vyjádření a doplnění podkladů marně uplynula. Z toho důvodu se ochránkyně práv rozhodla využít svého oprávnění podle § 20 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 21a odst. 4 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a vyrozumět o případu vládu.

 Předkládací zpráva (378.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Vyrozumění vlády (712.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv